2 Chronicles 24:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2204 [e]way-yiz-qanוַיִּזְקַ֧ןBut became oldVerb
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘יְהוֹיָדָ֛עJehoiadaNoun
7646 [e]way-yiś-ba‘וַיִּשְׂבַּ֥עand was fullVerb
3117 [e]yā-mîmיָמִ֖יםof daysNoun
4191 [e]way-yā-mōṯ;וַיָּמֹ֑תwhen he diedVerb
1121 [e]ben-בֶּן־oldNoun
3967 [e]mê-’āhמֵאָ֧הa hundredNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîmוּשְׁלֹשִׁ֛יםand thirtyNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֖הyearsNoun
4194 [e]bə-mō-w-ṯōw.בְּמוֹתֽוֹ׃at his deathNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 24:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּזְקַ֧ן יְהֹויָדָ֛ע וַיִּשְׂבַּ֥ע יָמִ֖ים וַיָּמֹ֑ת בֶּן־מֵאָ֧ה וּשְׁלֹשִׁ֛ים שָׁנָ֖ה בְּמֹותֹֽו׃

דברי הימים ב 24:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויזקן יהוידע וישבע ימים וימת בן־מאה ושלשים שנה במותו׃

Links
2 Chronicles 24:152 Chronicles 24:15 Text Analysis2 Chronicles 24:15 Interlinear2 Chronicles 24:15 Multilingual2 Chronicles 24:15 TSK2 Chronicles 24:15 Cross References2 Chronicles 24:15 Bible Hub2 Chronicles 24:15 Biblia Paralela2 Chronicles 24:15 Chinese Bible2 Chronicles 24:15 French Bible2 Chronicles 24:15 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 24:14
Top of Page
Top of Page