2 Chronicles 34:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־old [was]Noun
8083 [e]šə-mō-w-nehשְׁמוֹנֶ֥הeightNoun
8141 [e]šā-nîmשָׁנִ֖יםyearsNoun
2977 [e]yō-šî-yā-hūיֹאשִׁיָּ֣הוּJosiahNoun
4427 [e]ḇə-mā-lə-ḵōw;בְמָלְכ֑וֹwhen he began to reignVerb
7970 [e]ū-šə-lō-šîmוּשְׁלֹשִׁ֤יםand thirtyNoun
259 [e]wə-’a-ḥaṯוְאַחַת֙and oneAdj
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְhe reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim.בִּירוּשָׁלִָֽם׃in JerusalemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־שְׁמֹונֶ֥ה שָׁנִ֖ים יֹאשִׁיָּ֣הוּ בְמָלְכֹ֑ו וּשְׁלֹשִׁ֤ים וְאַחַת֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 34:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־שמונה שנים יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך בירושלם׃

Links
2 Chronicles 34:12 Chronicles 34:1 Text Analysis2 Chronicles 34:1 Interlinear2 Chronicles 34:1 Multilingual2 Chronicles 34:1 TSK2 Chronicles 34:1 Cross References2 Chronicles 34:1 Bible Hub2 Chronicles 34:1 Biblia Paralela2 Chronicles 34:1 Chinese Bible2 Chronicles 34:1 French Bible2 Chronicles 34:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 33:25
Top of Page
Top of Page