Deuteronomy 15:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]wə-lā-qaḥ-tāוְלָקַחְתָּ֣Then you shall takeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4836 [e]ham-mar-ṣê-a‘,הַמַּרְצֵ֗עַan awlNoun
5414 [e]wə-nā-ṯat-tāhוְנָתַתָּ֤הand thrust [it]Verb
241 [e]ḇə-’ā-zə-nōwבְאָזְנוֹ֙through his earNoun
1817 [e]ū-ḇad-de-leṯ,וּבַדֶּ֔לֶתand to the doorNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֥הand he shall beVerb
  lə-ḵāלְךָ֖to youPrep
5650 [e]‘e-ḇeḏעֶ֣בֶדservantNoun
5769 [e]‘ō-w-lām;עוֹלָ֑םforeverNoun
637 [e]wə-’ap̄וְאַ֥ףAnd alsoConj
519 [e]la-’ă-mā-ṯə-ḵāלַאֲמָתְךָ֖to your maidservantNoun
6213 [e]ta-‘ă-śeh-תַּעֲשֶׂה־you shall doVerb
3651 [e]kên.כֵּֽן׃likewiseAdj
Hebrew Texts
דברים 15:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָקַחְתָּ֣ אֶת־הַמַּרְצֵ֗עַ וְנָתַתָּ֤ה בְאָזְנֹו֙ וּבַדֶּ֔לֶת וְהָיָ֥ה לְךָ֖ עֶ֣בֶד עֹולָ֑ם וְאַ֥ף לַאֲמָתְךָ֖ תַּעֲשֶׂה־כֵּֽן׃

דברים 15:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקחת את־המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה־כן׃

Links
Deuteronomy 15:17Deuteronomy 15:17 Text AnalysisDeuteronomy 15:17 InterlinearDeuteronomy 15:17 MultilingualDeuteronomy 15:17 TSKDeuteronomy 15:17 Cross ReferencesDeuteronomy 15:17 Bible HubDeuteronomy 15:17 Biblia ParalelaDeuteronomy 15:17 Chinese BibleDeuteronomy 15:17 French BibleDeuteronomy 15:17 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 15:16
Top of Page
Top of Page