Ecclesiastes 12:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5462 [e]wə-sug-gə-rūוְסֻגְּר֤וּAnd shall be shutVerb
1817 [e]ḏə-lā-ṯa-yimדְלָתַ֙יִם֙the doorsNoun
7784 [e]baš-šūq,בַּשּׁ֔וּקon the streetNoun
8217 [e]biš-p̄alבִּשְׁפַ֖לis lowAdj
6963 [e]qō-wlק֣וֹלwhen the soundNoun
2913 [e]haṭ-ṭa-ḥă-nāh;הַֽטַּחֲנָ֑הof the grindingNoun
6965 [e]wə-yā-qūmוְיָקוּם֙and he shall rise upVerb
6963 [e]lə-qō-wlלְק֣וֹלat the soundNoun
6833 [e]haṣ-ṣip-pō-wr,הַצִּפּ֔וֹרof the birdNoun
7817 [e]wə-yiš-ša-ḥūוְיִשַּׁ֖חוּand shall be brought lowVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1323 [e]bə-nō-wṯבְּנ֥וֹתthe daughersNoun
7892 [e]haš-šîr.הַשִּֽׁיר׃of musicNoun
Hebrew Texts
קהלת 12:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְסֻגְּר֤וּ דְלָתַ֙יִם֙ בַּשּׁ֔וּק בִּשְׁפַ֖ל קֹ֣ול הַֽטַּחֲנָ֑ה וְיָקוּם֙ לְקֹ֣ול הַצִּפֹּ֔ור וְיִשַּׁ֖חוּ כָּל־בְּנֹ֥ות הַשִּֽׁיר׃

קהלת 12:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וסגרו דלתים בשוק בשפל קול הטחנה ויקום לקול הצפור וישחו כל־בנות השיר׃

Links
Ecclesiastes 12:4Ecclesiastes 12:4 Text AnalysisEcclesiastes 12:4 InterlinearEcclesiastes 12:4 MultilingualEcclesiastes 12:4 TSKEcclesiastes 12:4 Cross ReferencesEcclesiastes 12:4 Bible HubEcclesiastes 12:4 Biblia ParalelaEcclesiastes 12:4 Chinese BibleEcclesiastes 12:4 French BibleEcclesiastes 12:4 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 12:3
Top of Page
Top of Page