Esther 9:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6950 [e]way-yiq-qā-hă-lūוַיִּֽקָּהֲל֞וּand gathered themselves togetherVerb
  [hay-yə-hū-ḏî-yîm[הַיְּהוּדִיִּים -  
  ḵ]כ] -  
3064 [e](hay-yə-hū-ḏîm(הַיְּהוּדִ֣יםFor the JewsNoun
  q)ק) -  
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that [were]Prt
7800 [e]bə-šū-šān,בְּשׁוּשָׁ֗ןin ShushanNoun
1571 [e]gamגַּ֠םalsoAdv
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֣וֹםon the dayNoun
702 [e]’ar-bā-‘āhאַרְבָּעָ֤הfourNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂר֙and tenthNoun
2320 [e]lə-ḥō-ḏešלְחֹ֣דֶשׁof the monthNoun
143 [e]’ă-ḏār,אֲדָ֔רAdarNoun
2026 [e]way-ya-har-ḡūוַיַּֽהַרְג֣וּand slewVerb
7800 [e]ḇə-šū-šān,בְשׁוּשָׁ֔ןin SusaNoun
7969 [e]šə-lōšשְׁלֹ֥שׁthreeNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֖וֹתhundredNoun
376 [e]’îš;אִ֑ישׁmenNoun
961 [e]ū-ḇab-biz-zāh,וּבַ֨בִּזָּ֔הbut on the preyNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
7971 [e]šā-lə-ḥūשָׁלְח֖וּdo they laidVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3027 [e]yā-ḏām.יָדָֽם׃their handNoun
Hebrew Texts
אסתר 9:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽקָּהֲל֞וּ [הַיְּהוּדִיִּים כ] (הַיְּהוּדִ֣ים ק) אֲשֶׁר־בְּשׁוּשָׁ֗ן גַּ֠ם בְּיֹ֣ום אַרְבָּעָ֤ה עָשָׂר֙ לְחֹ֣דֶשׁ אֲדָ֔ר וַיַּֽהַרְג֣וּ בְשׁוּשָׁ֔ן שְׁלֹ֥שׁ מֵאֹ֖ות אִ֑ישׁ וּבַ֨בִּזָּ֔ה לֹ֥א שָׁלְח֖וּ אֶת־יָדָֽם׃

אסתר 9:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקהלו [היהודיים כ] (היהודים ק) אשר־בשושן גם ביום ארבעה עשר לחדש אדר ויהרגו בשושן שלש מאות איש ובבזה לא שלחו את־ידם׃

Links
Esther 9:15Esther 9:15 Text AnalysisEsther 9:15 InterlinearEsther 9:15 MultilingualEsther 9:15 TSKEsther 9:15 Cross ReferencesEsther 9:15 Bible HubEsther 9:15 Biblia ParalelaEsther 9:15 Chinese BibleEsther 9:15 French BibleEsther 9:15 German Bible

Bible Hub
Esther 9:14
Top of Page
Top of Page