Ezekiel 30:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8471 [e]ū-ḇiṯ-ḥap̄-nə-ḥêsוּבִֽתְחַפְנְחֵס֙and At TehaphnehesNoun
2821 [e]ḥā-śaḵחָשַׂ֣ךְwill be darkVerb
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֔וֹםalso the dayNoun
7665 [e]bə-šiḇ-rî-בְּשִׁבְרִי־when I shall breakVerb
8033 [e]šāmשָׁם֙thereAdv
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4133 [e]mō-ṭō-wṯמֹט֣וֹתthe yokesNoun
4714 [e]miṣ-ra-yim,מִצְרַ֔יִםof EgyptNoun
7673 [e]wə-niš-baṯ-וְנִשְׁבַּת־and shall ceaseVerb
  bāhבָּ֖הּinPrep
1347 [e]gə-’ō-wnגְּא֣וֹןthe pompNoun
5797 [e]‘uz-zāh;עֻזָּ֑הּof her strengthNoun
1931 [e]הִ֚יאas for herPro
6051 [e]‘ā-nānעָנָ֣ןa cloudNoun
3680 [e]yə-ḵas-sen-nāh,יְכַסֶּ֔נָּהshall cover herVerb
1323 [e]ū-ḇə-nō-w-ṯe-hāוּבְנוֹתֶ֖יהָand her daughersNoun
7628 [e]baš-šə-ḇîבַּשְּׁבִ֥יinto captivityNoun
1980 [e]ṯê-laḵ-nāh.תֵלַֽכְנָה׃shall goVerb
Hebrew Texts
יחזקאל 30:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבִֽתְחַפְנְחֵס֙ חָשַׂ֣ךְ הַיֹּ֔ום בְּשִׁבְרִי־שָׁם֙ אֶת־מֹטֹ֣ות מִצְרַ֔יִם וְנִשְׁבַּת־בָּ֖הּ גְּאֹ֣ון עֻזָּ֑הּ הִ֚יא עָנָ֣ן יְכַסֶּ֔נָּה וּבְנֹותֶ֖יהָ בַּשְּׁבִ֥י תֵלַֽכְנָה׃

יחזקאל 30:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובתחפנחס חשך היום בשברי־שם את־מטות מצרים ונשבת־בה גאון עזה היא ענן יכסנה ובנותיה בשבי תלכנה׃

Links
Ezekiel 30:18Ezekiel 30:18 Text AnalysisEzekiel 30:18 InterlinearEzekiel 30:18 MultilingualEzekiel 30:18 TSKEzekiel 30:18 Cross ReferencesEzekiel 30:18 Bible HubEzekiel 30:18 Biblia ParalelaEzekiel 30:18 Chinese BibleEzekiel 30:18 French BibleEzekiel 30:18 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 30:17
Top of Page
Top of Page