Isaiah 20:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]kênכֵּ֣ןsoAdj
5090 [e]yin-haḡיִנְהַ֣גshall lead awayVerb
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
804 [e]’aš-šūrאַ֠שּׁוּרof AssyriaNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7628 [e]šə-ḇîשְׁבִ֨יprisonersNoun
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֜יִםof EgyptNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1546 [e]gā-lūṯגָּל֥וּתcaptivesNoun
3568 [e]kūšכּ֛וּשׁof CushNoun
5288 [e]nə-‘ā-rîmנְעָרִ֥יםyoungNoun
2205 [e]ū-zə-qê-nîmוּזְקֵנִ֖יםand oldAdj
6174 [e]‘ā-rō-wmעָר֣וֹםnakedAdj
3182 [e]wə-yā-ḥêp̄;וְיָחֵ֑ףand barefootAdj
2834 [e]wa-ḥă-śū-p̄ayוַחֲשׂוּפַ֥יand uncoveredVerb
8357 [e]šêṯשֵׁ֖ת[their] even with buttocksNoun
6172 [e]‘er-waṯעֶרְוַ֥תto the shameNoun
4714 [e]miṣ-rā-yim.מִצְרָֽיִם׃of EgyptNoun
Hebrew Texts
ישעה 20:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֵּ֣ן יִנְהַ֣ג מֶֽלֶךְ־אַ֠שּׁוּר אֶת־שְׁבִ֨י מִצְרַ֜יִם וְאֶת־גָּל֥וּת כּ֛וּשׁ נְעָרִ֥ים וּזְקֵנִ֖ים עָרֹ֣ום וְיָחֵ֑ף וַחֲשׂוּפַ֥י שֵׁ֖ת עֶרְוַ֥ת מִצְרָֽיִם׃

ישעה 20:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כן ינהג מלך־אשור את־שבי מצרים ואת־גלות כוש נערים וזקנים ערום ויחף וחשופי שת ערות מצרים׃

Links
Isaiah 20:4Isaiah 20:4 Text AnalysisIsaiah 20:4 InterlinearIsaiah 20:4 MultilingualIsaiah 20:4 TSKIsaiah 20:4 Cross ReferencesIsaiah 20:4 Bible HubIsaiah 20:4 Biblia ParalelaIsaiah 20:4 Chinese BibleIsaiah 20:4 French BibleIsaiah 20:4 German Bible

Bible Hub
Isaiah 20:3
Top of Page
Top of Page