Isaiah 22:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםIn that dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֗וּאIn thatPro
5002 [e]nə-’umנְאֻם֙saidNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֔וֹתof hostsNoun
4185 [e]tā-mūšתָּמוּשׁ֙shall be removedVerb
3489 [e]hay-yā-ṯêḏ,הַיָּתֵ֔דthe nailNoun
8628 [e]hat-tə-qū-‘āhהַתְּקוּעָ֖הthat is fastenedVerb
4725 [e]bə-mā-qō-wmבְּמָק֣וֹםplaceNoun
539 [e]ne-’ĕ-mān;נֶאֱמָ֑ןin the sureVerb
1438 [e]wə-niḡ-də-‘āhוְנִגְדְּעָ֣הand be cut downVerb
5307 [e]wə-nā-p̄ə-lāh,וְנָפְלָ֗הand fallVerb
3772 [e]wə-niḵ-raṯוְנִכְרַת֙and [was] it shall be cut offVerb
4853 [e]ham-maś-śāהַמַּשָּׂ֣אthe burdenNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5921 [e]‘ā-le-hā,עָלֶ֔יהָonPrep
3588 [e]כִּ֥יforConj
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
1696 [e]dib-bêr.דִּבֵּֽר׃has spokenVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 22:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא נְאֻם֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות תָּמוּשׁ֙ הַיָּתֵ֔ד הַתְּקוּעָ֖ה בְּמָקֹ֣ום נֶאֱמָ֑ן וְנִגְדְּעָ֣ה וְנָפְלָ֗ה וְנִכְרַת֙ הַמַּשָּׂ֣א אֲשֶׁר־עָלֶ֔יהָ כִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר׃ ס

ישעה 22:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום ההוא נאם יהוה צבאות תמוש היתד התקועה במקום נאמן ונגדעה ונפלה ונכרת המשא אשר־עליה כי יהוה דבר׃ ס

Links
Isaiah 22:25Isaiah 22:25 Text AnalysisIsaiah 22:25 InterlinearIsaiah 22:25 MultilingualIsaiah 22:25 TSKIsaiah 22:25 Cross ReferencesIsaiah 22:25 Bible HubIsaiah 22:25 Biblia ParalelaIsaiah 22:25 Chinese BibleIsaiah 22:25 French BibleIsaiah 22:25 German Bible

Bible Hub
Isaiah 22:24
Top of Page
Top of Page