Isaiah 60:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5375 [e]śə-’î-שְׂאִֽי־Lift upVerb
5439 [e]sā-ḇîḇסָבִ֤יבaroundSubst
5869 [e]‘ê-na-yiḵעֵינַ֙יִךְ֙your eyesNoun
7200 [e]ū-rə-’î,וּרְאִ֔יand seeVerb
3605 [e]kul-lāmכֻּלָּ֖םallNoun
6908 [e]niq-bə-ṣūנִקְבְּצ֣וּthey gather themselves togetherVerb
935 [e]ḇā-’ū-בָֽאוּ־they comeVerb
  lāḵ;לָ֑ךְto youPrep
1121 [e]bā-na-yiḵבָּנַ֙יִךְ֙Your sonsNoun
7350 [e]mê-rā-ḥō-wqמֵרָח֣וֹקfrom afarAdj
935 [e]yā-ḇō-’ū,יָבֹ֔אוּshall comeVerb
1323 [e]ū-ḇə-nō-ṯa-yiḵוּבְנֹתַ֖יִךְand your daughersNoun
5921 [e]‘al-עַל־atPrep
6654 [e]ṣaḏצַ֥ד[your] sideNoun
539 [e]tê-’ā-ma-nāh.תֵּאָמַֽנָה׃shall be nursedVerb
Hebrew Texts
ישעה 60:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׂאִֽי־סָבִ֤יב עֵינַ֙יִךְ֙ וּרְאִ֔י כֻּלָּ֖ם נִקְבְּצ֣וּ בָֽאוּ־לָ֑ךְ בָּנַ֙יִךְ֙ מֵרָחֹ֣וק יָבֹ֔אוּ וּבְנֹתַ֖יִךְ עַל־צַ֥ד תֵּאָמַֽנָה׃

ישעה 60:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שאי־סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו־לך בניך מרחוק יבאו ובנתיך על־צד תאמנה׃

Links
Isaiah 60:4Isaiah 60:4 Text AnalysisIsaiah 60:4 InterlinearIsaiah 60:4 MultilingualIsaiah 60:4 TSKIsaiah 60:4 Cross ReferencesIsaiah 60:4 Bible HubIsaiah 60:4 Biblia ParalelaIsaiah 60:4 Chinese BibleIsaiah 60:4 French BibleIsaiah 60:4 German Bible

Bible Hub
Isaiah 60:3
Top of Page
Top of Page