Jeremiah 1:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hî,וַיְהִ֗יand It cameVerb
3117 [e]bî-mêבִּימֵ֨יalso in the daysNoun
3079 [e]yə-hō-w-yā-qîmיְהוֹיָקִ֤יםof JehoiakimNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
2977 [e]yō-šî-yā-hūיֹאשִׁיָּ֙הוּ֙of JosiahNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
8552 [e]tōmתֹּם֙the endVerb
6249 [e]‘aš-têעַשְׁתֵּ֣יof the eleventhNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֣ה.. .. ..Noun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearNoun
6667 [e]lə-ṣiḏ-qî-yā-hūלְצִדְקִיָּ֥הוּof ZedekiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
2977 [e]yō-šî-yā-hūיֹאשִׁיָּ֖הוּof JosiahNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
1540 [e]gə-lō-wṯגְּל֥וֹתthe carrying awayVerb
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֖םof JerusalemNoun
2320 [e]ba-ḥō-ḏešבַּחֹ֥דֶשׁin the monthNoun
2549 [e]ha-ḥă-mî-šî.הַחֲמִישִֽׁי׃fifthAdj
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 1:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֗י בִּימֵ֨י יְהֹויָקִ֤ים בֶּן־יֹאשִׁיָּ֙הוּ֙ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֔ה עַד־תֹּם֙ עַשְׁתֵּ֣י עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה לְצִדְקִיָּ֥הוּ בֶן־יֹאשִׁיָּ֖הוּ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה עַד־גְּלֹ֥ות יְרוּשָׁלִַ֖ם בַּחֹ֥דֶשׁ הַחֲמִישִֽׁי׃ ס

ירמיה 1:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בימי יהויקים בן־יאשיהו מלך יהודה עד־תם עשתי עשרה שנה לצדקיהו בן־יאשיהו מלך יהודה עד־גלות ירושלם בחדש החמישי׃ ס

Links
Jeremiah 1:3Jeremiah 1:3 Text AnalysisJeremiah 1:3 InterlinearJeremiah 1:3 MultilingualJeremiah 1:3 TSKJeremiah 1:3 Cross ReferencesJeremiah 1:3 Bible HubJeremiah 1:3 Biblia ParalelaJeremiah 1:3 Chinese BibleJeremiah 1:3 French BibleJeremiah 1:3 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 1:2
Top of Page
Top of Page