Jeremiah 2:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֤יForConj
518 [e]’im-אִם־thoughConj
3526 [e]tə-ḵab-bə-sîתְּכַבְּסִי֙you wash youVerb
5427 [e]ban-ne-ṯer,בַּנֶּ֔תֶרwith niterNoun
7235 [e]wə-ṯar-bî-וְתַרְבִּי־and take you muchVerb
  lāḵלָ֖ךְtoPrep
1287 [e]bō-rîṯ;בֹּרִ֑יתsoapNoun
3799 [e]niḵ-tāmנִכְתָּ֤םis markedVerb
5771 [e]‘ă-wō-nêḵעֲוֹנֵךְ֙[yet] your iniquityNoun
6440 [e]lə-p̄ā-nay,לְפָנַ֔יbefore meNoun
5002 [e]nə-’umנְאֻ֖םsaidNoun
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֥יthe LordNoun
3069 [e]Yah-weh.יְהוִֽה׃GODNoun
Hebrew Texts
ירמיה 2:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י אִם־תְּכַבְּסִי֙ בַּנֶּ֔תֶר וְתַרְבִּי־לָ֖ךְ בֹּרִ֑ית נִכְתָּ֤ם עֲוֹנֵךְ֙ לְפָנַ֔י נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃

ירמיה 2:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי אם־תכבסי בנתר ותרבי־לך ברית נכתם עונך לפני נאם אדני יהוה׃

Links
Jeremiah 2:22Jeremiah 2:22 Text AnalysisJeremiah 2:22 InterlinearJeremiah 2:22 MultilingualJeremiah 2:22 TSKJeremiah 2:22 Cross ReferencesJeremiah 2:22 Bible HubJeremiah 2:22 Biblia ParalelaJeremiah 2:22 Chinese BibleJeremiah 2:22 French BibleJeremiah 2:22 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 2:21
Top of Page
Top of Page