Jeremiah 27:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
413 [e]wə-’el-וְאֶל־also untoPrep
6667 [e]ṣiḏ-qî-yāhצִדְקִיָּ֤הZedekiahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
1696 [e]dib-bar-tî,דִּבַּ֔רְתִּיI spokeVerb
3605 [e]kə-ḵāl-כְּכָל־according to allNoun
1697 [e]had-də-ḇā-rîmהַדְּבָרִ֥יםwordsNoun
428 [e]hā-’êl-lehהָאֵ֖לֶּהthesePro
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
935 [e]hā-ḇî-’ūהָבִ֨יאוּBringVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6677 [e]ṣaw-wə-rê-ḵemצַוְּארֵיכֶ֜םyour necksNoun
5923 [e]bə-‘ōlבְּעֹ֣לunder the yokeNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־of the kingNoun
894 [e]bā-ḇel,בָּבֶ֗לof BabylonNoun
5647 [e]wə-‘iḇ-ḏūוְעִבְד֥וּand serveVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֛וֹ - Acc
5971 [e]wə-‘am-mōwוְעַמּ֖וֹand him and his peopleNoun
2421 [e]wiḥ-yū.וִֽחְיֽוּ׃liveVerb
Hebrew Texts
ירמיה 27:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶל־צִדְקִיָּ֤ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָה֙ דִּבַּ֔רְתִּי כְּכָל־הַדְּבָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה לֵאמֹ֑ר הָבִ֨יאוּ אֶת־צַוְּארֵיכֶ֜ם בְּעֹ֣ל מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֗ל וְעִבְד֥וּ אֹתֹ֛ו וְעַמֹּ֖ו וִֽחְיֽוּ׃

ירמיה 27:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואל־צדקיה מלך־יהודה דברתי ככל־הדברים האלה לאמר הביאו את־צואריכם בעל מלך־בבל ועבדו אתו ועמו וחיו׃

Links
Jeremiah 27:12Jeremiah 27:12 Text AnalysisJeremiah 27:12 InterlinearJeremiah 27:12 MultilingualJeremiah 27:12 TSKJeremiah 27:12 Cross ReferencesJeremiah 27:12 Bible HubJeremiah 27:12 Biblia ParalelaJeremiah 27:12 Chinese BibleJeremiah 27:12 French BibleJeremiah 27:12 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 27:11
Top of Page
Top of Page