Jeremiah 3:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
389 [e]’aḵאַ֚ךְOnlyAdv
3045 [e]də-‘îדְּעִ֣יacknowledgeVerb
5771 [e]‘ă-wō-nêḵ,עֲוֹנֵ֔ךְyour iniquityNoun
3588 [e]כִּ֛יthatConj
3068 [e]Yah-wehבַּיהוָ֥הagainst the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-ha-yiḵאֱלֹהַ֖יִךְyour GodNoun
6586 [e]pā-šā-‘at;פָּשָׁ֑עַתְּthat you have transgressedVerb
6340 [e]wat-tə-p̄az-zə-rîוַתְּפַזְּרִ֨יand have scatteredVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1870 [e]də-rā-ḵa-yiḵדְּרָכַ֜יִךְyour waysNoun
2114 [e]laz-zā-rîm,לַזָּרִ֗יםto the strangersVerb
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֚חַתunderNoun
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
6086 [e]‘êṣעֵ֣ץtreeNoun
7488 [e]ra-‘ă-nān,רַעֲנָ֔ןgreenAdj
6963 [e]ū-ḇə-qō-w-lîוּבְקוֹלִ֥יand my voiceNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
8085 [e]šə-ma‘-temשְׁמַעְתֶּ֖םdo obeyedVerb
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהֹוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
ירמיה 3:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַ֚ךְ דְּעִ֣י עֲוֹנֵ֔ךְ כִּ֛י בַּיהוָ֥ה אֱלֹהַ֖יִךְ פָּשָׁ֑עַתְּ וַתְּפַזְּרִ֨י אֶת־דְּרָכַ֜יִךְ לַזָּרִ֗ים תַּ֚חַת כָּל־עֵ֣ץ רַעֲנָ֔ן וּבְקֹולִ֥י לֹא־שְׁמַעְתֶּ֖ם נְאֻם־יְהֹוָֽה׃

ירמיה 3:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אך דעי עונך כי ביהוה אלהיך פשעת ותפזרי את־דרכיך לזרים תחת כל־עץ רענן ובקולי לא־שמעתם נאם־יהוה׃

Links
Jeremiah 3:13Jeremiah 3:13 Text AnalysisJeremiah 3:13 InterlinearJeremiah 3:13 MultilingualJeremiah 3:13 TSKJeremiah 3:13 Cross ReferencesJeremiah 3:13 Bible HubJeremiah 3:13 Biblia ParalelaJeremiah 3:13 Chinese BibleJeremiah 3:13 French BibleJeremiah 3:13 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 3:12
Top of Page
Top of Page