Jeremiah 31:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]šim-‘ūשִׁמְע֤וּHearVerb
1697 [e]ḏə-ḇar-דְבַר־the wordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
1471 [e]gō-w-yim,גּוֹיִ֔םO you nationsNoun
5046 [e]wə-hag-gî-ḏūוְהַגִּ֥ידוּand declareVerb
339 [e]ḇā-’î-yîmבָאִיִּ֖יםin the coastlandsNoun
4801 [e]mim-mer-ḥāq;מִמֶּרְחָ֑קafar offNoun
559 [e]wə-’im-rū,וְאִמְר֗וּand sayVerb
2219 [e]mə-zā-rêhמְזָרֵ֤הhe who scatteredVerb
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙IsraelNoun
6908 [e]yə-qab-bə-ṣen-nū,יְקַבְּצֶ֔נּוּwill gather himVerb
8104 [e]ū-šə-mā-rōwוּשְׁמָר֖וֹand keep himVerb
7462 [e]kə-rō-‘ehכְּרֹעֶ֥הas a shepherdVerb
5739 [e]‘eḏ-rōw.עֶדְרֽוֹ׃[doth] his flockNoun
Hebrew Texts
ירמיה 31:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שִׁמְע֤וּ דְבַר־יְהוָה֙ גֹּויִ֔ם וְהַגִּ֥ידוּ בָאִיִּ֖ים מִמֶּרְחָ֑ק וְאִמְר֗וּ מְזָרֵ֤ה יִשְׂרָאֵל֙ יְקַבְּצֶ֔נּוּ וּשְׁמָרֹ֖ו כְּרֹעֶ֥ה עֶדְרֹֽו׃

ירמיה 31:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שמעו דבר־יהוה גוים והגידו באיים ממרחק ואמרו מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרעה עדרו׃

Links
Jeremiah 31:10Jeremiah 31:10 Text AnalysisJeremiah 31:10 InterlinearJeremiah 31:10 MultilingualJeremiah 31:10 TSKJeremiah 31:10 Cross ReferencesJeremiah 31:10 Bible HubJeremiah 31:10 Biblia ParalelaJeremiah 31:10 Chinese BibleJeremiah 31:10 French BibleJeremiah 31:10 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 31:9
Top of Page
Top of Page