Jeremiah 34:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]lə-šal-laḥלְ֠שַׁלַּחgoVerb
376 [e]’îšאִ֣ישׁThat every manNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5650 [e]‘aḇ-dōwעַבְדּ֞וֹshould let his manservantNoun
376 [e]wə-’îšוְאִ֧ישׁand every manNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8198 [e]šip̄-ḥā-ṯōwשִׁפְחָת֛וֹhis maidservantNoun
5680 [e]hā-‘iḇ-rîהָעִבְרִ֥י[being] a HebrewAdj
5680 [e]wə-hā-‘iḇ-rî-yāhוְהָעִבְרִיָּ֖הor a HebrewessAdj
2670 [e]ḥā-p̄ə-šîm;חָפְשִׁ֑יםfreeAdj
1115 [e]lə-ḇil-tîלְבִלְתִּ֧יthat noneSubst
5647 [e]‘ă-ḇāḏ-עֲבָד־should serveVerb
  bāmבָּ֛םinPrep
3064 [e]bî-hū-ḏîבִּיהוּדִ֥יof a JewNoun
251 [e]’ā-ḥî-hūאָחִ֖יהוּhis brotherNoun
376 [e]’îš.אִֽישׁ׃that noneNoun
Hebrew Texts
ירמיה 34:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְ֠שַׁלַּח אִ֣ישׁ אֶת־עַבְדֹּ֞ו וְאִ֧ישׁ אֶת־שִׁפְחָתֹ֛ו הָעִבְרִ֥י וְהָעִבְרִיָּ֖ה חָפְשִׁ֑ים לְבִלְתִּ֧י עֲבָד־בָּ֛ם בִּיהוּדִ֥י אָחִ֖יהוּ אִֽישׁ׃

ירמיה 34:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לשלח איש את־עבדו ואיש את־שפחתו העברי והעבריה חפשים לבלתי עבד־בם ביהודי אחיהו איש׃

Links
Jeremiah 34:9Jeremiah 34:9 Text AnalysisJeremiah 34:9 InterlinearJeremiah 34:9 MultilingualJeremiah 34:9 TSKJeremiah 34:9 Cross ReferencesJeremiah 34:9 Bible HubJeremiah 34:9 Biblia ParalelaJeremiah 34:9 Chinese BibleJeremiah 34:9 French BibleJeremiah 34:9 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 34:8
Top of Page
Top of Page