Job 10:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1342 [e]wə-yiḡ-’ehוְ֭יִגְאֶהFor it increases meVerb
7826 [e]kaš-ša-ḥalכַּשַּׁ֣חַלas a fierce lionNoun
6679 [e]tə-ṣū-ḏê-nî;תְּצוּדֵ֑נִיyou huntVerb
7725 [e]wə-ṯā-šōḇ,וְ֝תָשֹׁ֗בand againVerb
6381 [e]tiṯ-pal-lā-תִּתְפַּלָּא־you showest yourself marvelousVerb
  ḇî.בִֽי׃inPrep
Hebrew Texts
איוב 10:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֭יִגְאֶה כַּשַּׁ֣חַל תְּצוּדֵ֑נִי וְ֝תָשֹׁ֗ב תִּתְפַּלָּא־בִֽי׃

איוב 10:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא־בי׃

Links
Job 10:16Job 10:16 Text AnalysisJob 10:16 InterlinearJob 10:16 MultilingualJob 10:16 TSKJob 10:16 Cross ReferencesJob 10:16 Bible HubJob 10:16 Biblia ParalelaJob 10:16 Chinese BibleJob 10:16 French BibleJob 10:16 German Bible

Bible Hub
Job 10:15
Top of Page
Top of Page