Job 2:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qaḥ-וַיִּֽקַּֽח־And he tookVerb
  lōwל֣וֹto himPrep
2789 [e]ḥe-reś,חֶ֔רֶשׂa potsherdNoun
1623 [e]lə-hiṯ-gā-rêḏלְהִתְגָּרֵ֖דto scrapeVerb
  bōw;בּ֑וֹinPrep
1931 [e]wə-hūוְה֖וּאand hePro
3427 [e]yō-šêḇיֹשֵׁ֥בsat downVerb
8432 [e]bə-ṯō-wḵ-בְּתוֹךְ־amongNoun
665 [e]hā-’ê-p̄er.הָאֵֽפֶר׃the ashesNoun
Hebrew Texts
איוב 2:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽקַּֽח־לֹ֣ו חֶ֔רֶשׂ לְהִתְגָּרֵ֖ד בֹּ֑ו וְה֖וּא יֹשֵׁ֥ב בְּתֹוךְ־הָאֵֽפֶר׃

איוב 2:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח־לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך־האפר׃

Links
Job 2:8Job 2:8 Text AnalysisJob 2:8 InterlinearJob 2:8 MultilingualJob 2:8 TSKJob 2:8 Cross ReferencesJob 2:8 Bible HubJob 2:8 Biblia ParalelaJob 2:8 Chinese BibleJob 2:8 French BibleJob 2:8 German Bible

Bible Hub
Job 2:7
Top of Page
Top of Page