Job 32:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêh-הִנֵּֽה־BeholdPrt
990 [e]ḇiṭ-nî,בִטְנִ֗יmy bellyNoun
3196 [e]kə-ya-yinכְּיַ֥יִן[is] as wineNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
6605 [e]yip-pā-ṯê-aḥ;יִפָּתֵ֑חַdo [which] ventVerb
178 [e]kə-’ō-ḇō-wṯכְּאֹב֥וֹתbottlesNoun
2319 [e]ḥă-ḏā-šîm,חֲ֝דָשִׁ֗יםlike newAdj
1234 [e]yib-bā-qê-a‘.יִבָּקֵֽעַ׃it is ready to burstVerb
Hebrew Texts
איוב 32:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּֽה־בִטְנִ֗י כְּיַ֥יִן לֹא־יִפָּתֵ֑חַ כְּאֹבֹ֥ות חֲ֝דָשִׁ֗ים יִבָּקֵֽעַ׃

איוב 32:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה־בטני כיין לא־יפתח כאבות חדשים יבקע׃

Links
Job 32:19Job 32:19 Text AnalysisJob 32:19 InterlinearJob 32:19 MultilingualJob 32:19 TSKJob 32:19 Cross ReferencesJob 32:19 Bible HubJob 32:19 Biblia ParalelaJob 32:19 Chinese BibleJob 32:19 French BibleJob 32:19 German Bible

Bible Hub
Job 32:18
Top of Page
Top of Page