Job 40:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
637 [e]ha-’ap̄הַ֭אַףwill you alsoConj
6565 [e]tā-p̄êrתָּפֵ֣רcancelVerb
4941 [e]miš-pā-ṭî;מִשְׁפָּטִ֑יMy judgmentNoun
7561 [e]tar-šî-‘ê-nî,תַּ֝רְשִׁיעֵ֗נִיWill you condemn meVerb
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַןto the end thatSubst
6663 [e]tiṣ-dāq.תִּצְדָּֽק׃you may be righteousVerb
Hebrew Texts
איוב 40:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַ֭אַף תָּפֵ֣ר מִשְׁפָּטִ֑י תַּ֝רְשִׁיעֵ֗נִי לְמַ֣עַן תִּצְדָּֽק׃

איוב 40:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק׃

Links
Job 40:8Job 40:8 Text AnalysisJob 40:8 InterlinearJob 40:8 MultilingualJob 40:8 TSKJob 40:8 Cross ReferencesJob 40:8 Bible HubJob 40:8 Biblia ParalelaJob 40:8 Chinese BibleJob 40:8 French BibleJob 40:8 German Bible

Bible Hub
Job 40:7
Top of Page
Top of Page