Joshua 10:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּן֩And deliveredVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֨הthe LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3923 [e]lā-ḵîšלָכִ֜ישׁLachishNoun
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֣דinto the handsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
3920 [e]way-yil-kə-ḏāhוַֽיִּלְכְּדָהּ֙and that tookVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםdayNoun
8145 [e]haš-šê-nî,הַשֵּׁנִ֔יit on the secondNoun
5221 [e]way-yak-ke-hāוַיַּכֶּ֣הָand struckVerb
6310 [e]lə-p̄î-לְפִי־it with the edgeNoun
2719 [e]ḥe-reḇ,חֶ֔רֶבof the swordNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5315 [e]han-ne-p̄ešהַנֶּ֖פֶשׁthe soulsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
  bāh;בָּ֑הּinPrep
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹ֥לaccording to allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that [were]Prt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֖הhe had doneVerb
3841 [e]lə-liḇ-nāh.לְלִבְנָֽה׃to LibnahNoun
  פ -  
Hebrew Texts
יהושע 10:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתֵּן֩ יְהוָ֨ה אֶת־לָכִ֜ישׁ בְּיַ֣ד יִשְׂרָאֵ֗ל וַֽיִּלְכְּדָהּ֙ בַּיֹּ֣ום הַשֵּׁנִ֔י וַיַּכֶּ֣הָ לְפִי־חֶ֔רֶב וְאֶת־כָּל־הַנֶּ֖פֶשׁ אֲשֶׁר־בָּ֑הּ כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־עָשָׂ֖ה לְלִבְנָֽה׃ פ

יהושע 10:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתן יהוה את־לכיש ביד ישראל וילכדה ביום השני ויכה לפי־חרב ואת־כל־הנפש אשר־בה ככל אשר־עשה ללבנה׃ פ

Links
Joshua 10:32Joshua 10:32 Text AnalysisJoshua 10:32 InterlinearJoshua 10:32 MultilingualJoshua 10:32 TSKJoshua 10:32 Cross ReferencesJoshua 10:32 Bible HubJoshua 10:32 Biblia ParalelaJoshua 10:32 Chinese BibleJoshua 10:32 French BibleJoshua 10:32 German Bible

Bible Hub
Joshua 10:31
Top of Page
Top of Page