Joshua 12:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2022 [e]bā-hārבָּהָ֣רin the hillNoun
8219 [e]ū-ḇaš-šə-p̄ê-lāh,וּבַשְּׁפֵלָ֗הand in the valleysNoun
6160 [e]ū-ḇā-‘ă-rā-ḇāhוּבָֽעֲרָבָה֙and in the plainsNoun
794 [e]ū-ḇā-’ă-šê-ḏō-wṯ,וּבָ֣אֲשֵׁד֔וֹתand in the springsNoun
4057 [e]ū-ḇam-miḏ-bārוּבַמִּדְבָּ֖רand in the wildernessNoun
5045 [e]ū-ḇan-ne-ḡeḇ;וּבַנֶּ֑גֶבand in the southNoun
2850 [e]ha-ḥit-tîהַֽחִתִּי֙the HittitesNoun
567 [e]hā-’ĕ-mō-rî,הָֽאֱמֹרִ֔יthe AmoritesNoun
3669 [e]wə-hak-kə-na-‘ă-nîוְהַֽכְּנַעֲנִי֙and the CanaanitesAdj
6522 [e]hap-pə-riz-zî,הַפְּרִזִּ֔יthe PerizzitesAdj
2340 [e]ha-ḥiw-wîהַחִוִּ֖יthe HivitesNoun
2983 [e]wə-hay-ḇū-sî.וְהַיְבוּסִֽי׃and the JebusitesNoun
  פ -  
Hebrew Texts
יהושע 12:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בָּהָ֣ר וּבַשְּׁפֵלָ֗ה וּבָֽעֲרָבָה֙ וּבָ֣אֲשֵׁדֹ֔ות וּבַמִּדְבָּ֖ר וּבַנֶּ֑גֶב הַֽחִתִּי֙ הָֽאֱמֹרִ֔י וְהַֽכְּנַעֲנִי֙ הַפְּרִזִּ֔י הַחִוִּ֖י וְהַיְבוּסִֽי׃ ף

יהושע 12:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי׃ ף

Links
Joshua 12:8Joshua 12:8 Text AnalysisJoshua 12:8 InterlinearJoshua 12:8 MultilingualJoshua 12:8 TSKJoshua 12:8 Cross ReferencesJoshua 12:8 Bible HubJoshua 12:8 Biblia ParalelaJoshua 12:8 Chinese BibleJoshua 12:8 French BibleJoshua 12:8 German Bible

Bible Hub
Joshua 12:7
Top of Page
Top of Page