Joshua 23:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֨הand beholdPrt
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֤יI [am]Pro
1980 [e]hō-w-lêḵהוֹלֵךְ֙goingVerb
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֔וֹםthis dayNoun
1870 [e]bə-ḏe-reḵבְּדֶ֖רֶךְthe wayNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץthe earthNoun
3045 [e]wî-ḏa‘-temוִידַעְתֶּ֞םyou knowVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in allNoun
3824 [e]lə-ḇaḇ-ḵemלְבַבְכֶ֣םyour heartsNoun
3605 [e]ū-ḇə-ḵālוּבְכָל־and in allNoun
5315 [e]nap̄-šə-ḵem,נַפְשְׁכֶ֗םyour soulsNoun
3588 [e]כִּ֣יthatConj
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
5307 [e]nā-p̄alנָפַל֩has failedVerb
1697 [e]dā-ḇārדָּבָ֨רthingNoun
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֜דthat not oneAdj
3605 [e]mik-kōlמִכֹּ֣ל ׀of allNoun
1697 [e]had-də-ḇā-rîmהַדְּבָרִ֣יםthe thingsNoun
2896 [e]haṭ-ṭō-w-ḇîm,הַטּוֹבִ֗יםgoodAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֜רspokeVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵemאֱלֹהֵיכֶם֙your GodNoun
5921 [e]‘ă-lê-ḵem,עֲלֵיכֶ֔םconcerning youPrep
3605 [e]hak-kōlהַכֹּל֙allNoun
935 [e]bā-’ūבָּ֣אוּhave come to passVerb
  lā-ḵem,לָכֶ֔םto youPrep
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
5307 [e]nā-p̄alנָפַ֥לhas failedVerb
4480 [e]mim-men-nūמִמֶּ֖נּוּof allPrep
1697 [e]dā-ḇārדָּבָ֥רthingNoun
259 [e]’e-ḥāḏ.אֶחָֽד׃oneAdj
Hebrew Texts
יהושע 23:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּ֨ה אָנֹכִ֤י הֹולֵךְ֙ הַיֹּ֔ום בְּדֶ֖רֶךְ כָּל־הָאָ֑רֶץ וִידַעְתֶּ֞ם בְּכָל־לְבַבְכֶ֣ם וּבְכָל־נַפְשְׁכֶ֗ם כִּ֣י לֹֽא־נָפַל֩ דָּבָ֨ר אֶחָ֜ד מִכֹּ֣ל ׀ הַדְּבָרִ֣ים הַטֹּובִ֗ים אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֜ר יְהוָ֤ה אֱלֹהֵיכֶם֙ עֲלֵיכֶ֔ם הַכֹּל֙ בָּ֣אוּ לָכֶ֔ם לֹֽא־נָפַ֥ל מִמֶּ֖נּוּ דָּבָ֥ר אֶחָֽד׃

יהושע 23:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה אנכי הולך היום בדרך כל־הארץ וידעתם בכל־לבבכם ובכל־נפשכם כי לא־נפל דבר אחד מכל ׀ הדברים הטובים אשר דבר יהוה אלהיכם עליכם הכל באו לכם לא־נפל ממנו דבר אחד׃

Links
Joshua 23:14Joshua 23:14 Text AnalysisJoshua 23:14 InterlinearJoshua 23:14 MultilingualJoshua 23:14 TSKJoshua 23:14 Cross ReferencesJoshua 23:14 Bible HubJoshua 23:14 Biblia ParalelaJoshua 23:14 Chinese BibleJoshua 23:14 French BibleJoshua 23:14 German Bible

Bible Hub
Joshua 23:13
Top of Page
Top of Page