Judges 11:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְרוּ֩And saidVerb
2205 [e]ziq-nêזִקְנֵ֨יthe eldersAdj
1568 [e]ḡil-‘āḏגִלְעָ֜דof GileadNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3316 [e]yip̄-tāḥ,יִפְתָּ֗חJephthahNoun
3651 [e]lā-ḵênלָכֵן֙For this youAdj
6258 [e]‘at-tāhעַתָּה֙nowAdv
7725 [e]šaḇ-nūשַׁ֣בְנוּwe turn againVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֔יךָuntoPrep
1980 [e]wə-hā-laḵ-tāוְהָלַכְתָּ֣that you may goVerb
5973 [e]‘im-mā-nū,עִמָּ֔נוּwith usPrep
3898 [e]wə-nil-ḥam-tāוְנִלְחַמְתָּ֖and fightVerb
1121 [e]biḇ-nêבִּבְנֵ֣יwith the sonsNoun
5983 [e]‘am-mō-wn;עַמּ֑וֹןof AmmonNoun
1961 [e]wə-hā-yî-ṯāוְהָיִ֤יתָand beVerb
  lā-nūלָּ֙נוּ֙toPrep
7218 [e]lə-rōš,לְרֹ֔אשׁour headNoun
3605 [e]lə-ḵōlלְכֹ֖לover allNoun
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹשְׁבֵ֥יthe inhabitantsVerb
1568 [e]ḡil-‘āḏ.גִלְעָֽד׃of GileadNoun
Hebrew Texts
שופטים 11:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְרוּ֩ זִקְנֵ֨י גִלְעָ֜ד אֶל־יִפְתָּ֗ח לָכֵן֙ עַתָּה֙ שַׁ֣בְנוּ אֵלֶ֔יךָ וְהָלַכְתָּ֣ עִמָּ֔נוּ וְנִלְחַמְתָּ֖ בִּבְנֵ֣י עַמֹּ֑ון וְהָיִ֤יתָ לָּ֙נוּ֙ לְרֹ֔אשׁ לְכֹ֖ל יֹשְׁבֵ֥י גִלְעָֽד׃

שופטים 11:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו זקני גלעד אל־יפתח לכן עתה שבנו אליך והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון והיית לנו לראש לכל ישבי גלעד׃

Links
Judges 11:8Judges 11:8 Text AnalysisJudges 11:8 InterlinearJudges 11:8 MultilingualJudges 11:8 TSKJudges 11:8 Cross ReferencesJudges 11:8 Bible HubJudges 11:8 Biblia ParalelaJudges 11:8 Chinese BibleJudges 11:8 French BibleJudges 11:8 German Bible

Bible Hub
Judges 11:7
Top of Page
Top of Page