Lamentations 1:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]lō-wל֣וֹאnothingAdv
413 [e]’ă-lê-ḵemאֲלֵיכֶם֮untoPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5674 [e]‘ō-ḇə-rêעֹ֣בְרֵי[Is it] you who passVerb
1870 [e]ḏe-reḵדֶרֶךְ֒this wayNoun
5027 [e]hab-bî-ṭūהַבִּ֣יטוּbeholdVerb
7200 [e]ū-rə-’ū,וּרְא֗וּand seeVerb
518 [e]’im-אִם־ifConj
3426 [e]yêšיֵ֤שׁthere beSubst
4341 [e]maḵ-’ō-wḇמַכְאוֹב֙any sorrowNoun
4341 [e]kə-maḵ-’ō-ḇî,כְּמַכְאֹבִ֔יlike to my sorrowNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
5953 [e]‘ō-w-lalעוֹלַ֖לis doneVerb
  lî;לִ֑יto mePrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֙with whichPrt
3013 [e]hō-w-ḡāhהוֹגָ֣הhas afflictedVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֖וֹםon the dayNoun
2740 [e]ḥă-rō-wnחֲר֥וֹןof his fierceNoun
639 [e]’ap-pōw.אַפּֽוֹ׃angerNoun
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 1:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֹ֣וא אֲלֵיכֶם֮ כָּל־עֹ֣בְרֵי דֶרֶךְ֒ הַבִּ֣יטוּ וּרְא֗וּ אִם־יֵ֤שׁ מַכְאֹוב֙ כְּמַכְאֹבִ֔י אֲשֶׁ֥ר עֹולַ֖ל לִ֑י אֲשֶׁר֙ הֹוגָ֣ה יְהוָ֔ה בְּיֹ֖ום חֲרֹ֥ון אַפֹּֽו׃ ס

איכה 1:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לוא אליכם כל־עברי דרך הביטו וראו אם־יש מכאוב כמכאבי אשר עולל לי אשר הוגה יהוה ביום חרון אפו׃ ס

Links
Lamentations 1:12Lamentations 1:12 Text AnalysisLamentations 1:12 InterlinearLamentations 1:12 MultilingualLamentations 1:12 TSKLamentations 1:12 Cross ReferencesLamentations 1:12 Bible HubLamentations 1:12 Biblia ParalelaLamentations 1:12 Chinese BibleLamentations 1:12 French BibleLamentations 1:12 German Bible

Bible Hub
Lamentations 1:11
Top of Page
Top of Page