Leviticus 8:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3498 [e]wə-han-nō-w-ṯārוְהַנּוֹתָ֥רthat which remainsVerb
1320 [e]bab-bā-śārבַּבָּשָׂ֖רof the fleshNoun
3899 [e]ū-ḇal-lā-ḥem;וּבַלָּ֑חֶםand of the breadNoun
784 [e]bā-’êšבָּאֵ֖שׁin the fireNoun
8313 [e]tiś-rō-p̄ū.תִּשְׂרֹֽפוּ׃shall you burnVerb
Hebrew Texts
ויקרא 8:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַנֹּותָ֥ר בַּבָּשָׂ֖ר וּבַלָּ֑חֶם בָּאֵ֖שׁ תִּשְׂרֹֽפוּ׃

ויקרא 8:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו׃

Links
Leviticus 8:32Leviticus 8:32 Text AnalysisLeviticus 8:32 InterlinearLeviticus 8:32 MultilingualLeviticus 8:32 TSKLeviticus 8:32 Cross ReferencesLeviticus 8:32 Bible HubLeviticus 8:32 Biblia ParalelaLeviticus 8:32 Chinese BibleLeviticus 8:32 French BibleLeviticus 8:32 German Bible

Bible Hub
Leviticus 8:31
Top of Page
Top of Page