Nehemiah 7:73
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּשְׁב֣וּso dwelledVerb
3548 [e]hak-kō-hă-nîmהַכֹּהֲנִ֣יםthe priestsNoun
3881 [e]wə-hal-wî-yimוְהַלְוִיִּ֡םand the LevitesAdj
7778 [e]wə-haš-šō-w-‘ă-rîmוְהַשּׁוֹעֲרִים֩and the portersNoun
7891 [e]wə-ham-šō-rə-rîmוְהַמְשֹׁרְרִ֨יםand the singersVerb
4480 [e]ū-min-וּמִן־and ofPrep
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֧ם[some] the peopleNoun
5411 [e]wə-han-nə-ṯî-nîmוְהַנְּתִינִ֛יםand the NethinimsNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לIsraelNoun
5892 [e]bə-‘ā-rê-hem;בְּעָרֵיהֶ֑םin their citiesNoun
5060 [e]way-yig-ga‘וַיִּגַּע֙and cameVerb
2320 [e]ha-ḥō-ḏešהַחֹ֣דֶשׁmonthNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘î,הַשְּׁבִיעִ֔יwhen the seventhAdj
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֥יand the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof Israel [were]Noun
5892 [e]bə-‘ā-rê-hem.בְּעָרֵיהֶֽם׃in their citiesNoun
Hebrew Texts
נחמיה 7:73 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּשְׁב֣וּ הַכֹּהֲנִ֣ים וְהַלְוִיִּ֡ם וְהַשֹּׁועֲרִים֩ וְהַמְשֹׁרְרִ֨ים וּמִן־הָעָ֧ם וְהַנְּתִינִ֛ים וְכָל־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּעָרֵיהֶ֑ם וַיִּגַּע֙ הַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֔י וּבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל בְּעָרֵיהֶֽם׃

נחמיה 7:73 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבו הכהנים והלוים והשוערים והמשררים ומן־העם והנתינים וכל־ישראל בעריהם ויגע החדש השביעי ובני ישראל בעריהם׃

Links
Nehemiah 7:73Nehemiah 7:73 Text AnalysisNehemiah 7:73 InterlinearNehemiah 7:73 MultilingualNehemiah 7:73 TSKNehemiah 7:73 Cross ReferencesNehemiah 7:73 Bible HubNehemiah 7:73 Biblia ParalelaNehemiah 7:73 Chinese BibleNehemiah 7:73 French BibleNehemiah 7:73 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 7:72
Top of Page
Top of Page