Numbers 14:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wə-’ā-mə-rū,וְאָמְר֗וּAnd they will tellVerb
413 [e]’el-אֶל־unto [it]Prep
3427 [e]yō-wō-šêḇיוֹשֵׁב֮the inhabitantsVerb
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֣רֶץlandNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּאת֒of thisPro
8085 [e]šā-mə-‘ūשָֽׁמְעוּ֙[for] they have heardVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הyouPro
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הLORD [are]Noun
7130 [e]bə-qe-reḇבְּקֶ֖רֶבamongNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֣םpeopleNoun
2088 [e]haz-zeh;הַזֶּ֑הthisPro
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5869 [e]‘a-yinעַ֨יִןfaceNoun
5869 [e]bə-‘a-yinבְּעַ֜יִןto eyeNoun
7200 [e]nir-’āhנִרְאָ֣ה ׀are seenVerb
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הyouPro
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הLORDNoun
6051 [e]wa-‘ă-nā-nə-ḵāוַעֲנָֽנְךָ֙[that] and your cloudNoun
5975 [e]‘ō-mêḏעֹמֵ֣דstandsVerb
5921 [e]‘ă-lê-hem,עֲלֵהֶ֔םoverPrep
5982 [e]ū-ḇə-‘am-muḏוּבְעַמֻּ֣דand in a pillarNoun
6051 [e]‘ā-nān,עָנָ֗ןof a cloud themNoun
859 [e]’at-tāhאַתָּ֨הand youPro
1980 [e]hō-lêḵהֹלֵ֤ךְ[that] goVerb
6440 [e]lip̄-nê-hemלִפְנֵיהֶם֙before themNoun
3119 [e]yō-w-mām,יוֹמָ֔םby day timeSubst
5982 [e]ū-ḇə-‘am-mūḏוּבְעַמּ֥וּדand in a pillarNoun
784 [e]’êšאֵ֖שׁof fireNoun
3915 [e]lā-yə-lāh.לָֽיְלָה׃by nightNoun
Hebrew Texts
במדבר 14:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָמְר֗וּ אֶל־יֹושֵׁב֮ הָאָ֣רֶץ הַזֹּאת֒ שָֽׁמְעוּ֙ כִּֽי־אַתָּ֣ה יְהוָ֔ה בְּקֶ֖רֶב הָעָ֣ם הַזֶּ֑ה אֲשֶׁר־עַ֨יִן בְּעַ֜יִן נִרְאָ֣ה ׀ אַתָּ֣ה יְהוָ֗ה וַעֲנָֽנְךָ֙ עֹמֵ֣ד עֲלֵהֶ֔ם וּבְעַמֻּ֣ד עָנָ֗ן אַתָּ֨ה הֹלֵ֤ךְ לִפְנֵיהֶם֙ יֹומָ֔ם וּבְעַמּ֥וּד אֵ֖שׁ לָֽיְלָה׃

במדבר 14:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמרו אל־יושב הארץ הזאת שמעו כי־אתה יהוה בקרב העם הזה אשר־עין בעין נראה ׀ אתה יהוה ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה׃

Links
Numbers 14:14Numbers 14:14 Text AnalysisNumbers 14:14 InterlinearNumbers 14:14 MultilingualNumbers 14:14 TSKNumbers 14:14 Cross ReferencesNumbers 14:14 Bible HubNumbers 14:14 Biblia ParalelaNumbers 14:14 Chinese BibleNumbers 14:14 French BibleNumbers 14:14 German Bible

Bible Hub
Numbers 14:13
Top of Page
Top of Page