Psalm 88:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]tā-ḇō-wתָּב֣וֹאcomeVerb
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵāלְ֭פָנֶיךָbeforeNoun
8605 [e]tə-p̄il-lā-ṯî;תְּפִלָּתִ֑יLet my prayerNoun
5186 [e]haṭ-ṭêh-הַטֵּֽה־inclineVerb
241 [e]’ā-zə-nə-ḵā,אָ֝זְנְךָ֗Your earNoun
7440 [e]lə-rin-nā-ṯî.לְרִנָּתִֽי׃to my cryNoun
Hebrew Texts
תהילים 88:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תָּבֹ֣וא לְ֭פָנֶיךָ תְּפִלָּתִ֑י הַטֵּֽה־אָ֝זְנְךָ֗ לְרִנָּתִֽי׃

תהילים 88:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תבוא לפניך תפלתי הטה־אזנך לרנתי׃

Links
Psalm 88:2Psalm 88:2 Text AnalysisPsalm 88:2 InterlinearPsalm 88:2 MultilingualPsalm 88:2 TSKPsalm 88:2 Cross ReferencesPsalm 88:2 Bible HubPsalm 88:2 Biblia ParalelaPsalm 88:2 Chinese BiblePsalm 88:2 French BiblePsalm 88:2 German Bible

Bible Hub
Psalm 88:1
Top of Page
Top of Page