Song of Solomon 1:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5401 [e]yiš-šā-qê-nîיִשָּׁקֵ֙נִי֙Let him kiss meVerb
5390 [e]min-nə-šî-qō-wṯמִנְּשִׁיק֣וֹתwith the kissesNoun
6310 [e]pî-hū,פִּ֔יהוּof his mouthNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
2896 [e]ṭō-w-ḇîmטוֹבִ֥ים[is] betterAdj
1730 [e]dō-ḏe-ḵāדֹּדֶ֖יךָfor your loveNoun
3196 [e]mî-yā-yin.מִיָּֽיִן׃than wineNoun
Hebrew Texts
שיר השירים 1:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יִשָּׁקֵ֙נִי֙ מִנְּשִׁיקֹ֣ות פִּ֔יהוּ כִּֽי־טֹובִ֥ים דֹּדֶ֖יךָ מִיָּֽיִן׃

שיר השירים 1:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ישקני מנשיקות פיהו כי־טובים דדיך מיין׃

Links
Song of Solomon 1:2Song of Solomon 1:2 Text AnalysisSong of Solomon 1:2 InterlinearSong of Solomon 1:2 MultilingualSong of Solomon 1:2 TSKSong of Solomon 1:2 Cross ReferencesSong of Solomon 1:2 Bible HubSong of Solomon 1:2 Biblia ParalelaSong of Solomon 1:2 Chinese BibleSong of Solomon 1:2 French BibleSong of Solomon 1:2 German Bible

Bible Hub
Song of Solomon 1:1
Top of Page
Top of Page