Zechariah 12:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםIn that dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֗וּאIn thatPro
1598 [e]yā-ḡênיָגֵ֤ןshall defendVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
1157 [e]bə-‘aḏבְּעַד֙defendPrep
3427 [e]yō-wō-šêḇיוֹשֵׁ֣בthe inhabitantsVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֔םof JerusalemNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֞הand shall beVerb
3782 [e]han-niḵ-šālהַנִּכְשָׁ֥לhe who is feebleVerb
  bā-hemבָּהֶ֛םinPrep
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֥וֹםamong them in that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֖וּאamong them at thatPro
1732 [e]kə-ḏā-wîḏ;כְּדָוִ֑ידas DavidNoun
1004 [e]ū-ḇêṯוּבֵ֤יתand the houseNoun
1732 [e]dā-wîḏדָּוִיד֙of DavidNoun
430 [e]kê-lō-hîm,כֵּֽאלֹהִ֔ים[shall be] as GodNoun
4397 [e]kə-mal-’aḵכְּמַלְאַ֥ךְas the angelNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
6440 [e]lip̄-nê-hem.לִפְנֵיהֶֽם׃beforeNoun
Hebrew Texts
זכריה 12:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא יָגֵ֤ן יְהוָה֙ בְּעַד֙ יֹושֵׁ֣ב יְרוּשָׁלִַ֔ם וְהָיָ֞ה הַנִּכְשָׁ֥ל בָּהֶ֛ם בַּיֹּ֥ום הַה֖וּא כְּדָוִ֑יד וּבֵ֤ית דָּוִיד֙ כֵּֽאלֹהִ֔ים כְּמַלְאַ֥ךְ יְהוָ֖ה לִפְנֵיהֶֽם׃

זכריה 12:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביום ההוא יגן יהוה בעד יושב ירושלם והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדויד ובית דויד כאלהים כמלאך יהוה לפניהם׃

Links
Zechariah 12:8Zechariah 12:8 Text AnalysisZechariah 12:8 InterlinearZechariah 12:8 MultilingualZechariah 12:8 TSKZechariah 12:8 Cross ReferencesZechariah 12:8 Bible HubZechariah 12:8 Biblia ParalelaZechariah 12:8 Chinese BibleZechariah 12:8 French BibleZechariah 12:8 German Bible

Bible Hub
Zechariah 12:7
Top of Page
Top of Page