1 Chronicles 9:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5662 [e]wə-‘ō-ḇaḏ-yāhוְעֹבַדְיָה֙And ObadiahNoun
1121 [e]ben-בֶּֽן־the sonNoun
8098 [e]šə-ma‘-yāh,שְׁמַֽעְיָ֔הof ShemaiahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
1559 [e]gā-lālגָּלָ֖לof GalalNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3038 [e]yə-ḏū-ṯūn;יְדוּת֑וּןof JeduthunNoun
1296 [e]ū-ḇe-reḵ-yāhוּבֶרֶכְיָ֤הand BerechiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
609 [e]’ā-sāאָסָא֙of AsaNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
511 [e]’el-qā-nāh,אֶלְקָנָ֔הof ElkanahNoun
3427 [e]hay-yō-wō-šêḇהַיּוֹשֵׁ֖בthat dwelledVerb
2691 [e]bə-ḥaṣ-rêבְּחַצְרֵ֥יin the villagesNoun
5200 [e]nə-ṭō-w-p̄ā-ṯî.נְטוֹפָתִֽי׃of the NetophathitesAdj
Hebrew Texts
דברי הימים א 9:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעֹבַדְיָה֙ בֶּֽן־שְׁמַֽעְיָ֔ה בֶּן־גָּלָ֖ל בֶּן־יְדוּת֑וּן וּבֶרֶכְיָ֤ה בֶן־אָסָא֙ בֶּן־אֶלְקָנָ֔ה הַיֹּושֵׁ֖ב בְּחַצְרֵ֥י נְטֹופָתִֽי׃

דברי הימים א 9:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועבדיה בן־שמעיה בן־גלל בן־ידותון וברכיה בן־אסא בן־אלקנה היושב בחצרי נטופתי׃

Links
1 Chronicles 9:161 Chronicles 9:16 Text Analysis1 Chronicles 9:16 Interlinear1 Chronicles 9:16 Multilingual1 Chronicles 9:16 TSK1 Chronicles 9:16 Cross References1 Chronicles 9:16 Bible Hub1 Chronicles 9:16 Biblia Paralela1 Chronicles 9:16 Chinese Bible1 Chronicles 9:16 French Bible1 Chronicles 9:16 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 9:15
Top of Page
Top of Page