Isaiah 10:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֤הBeholdPrt
113 [e]hā-’ā-ḏō-wnהָאָדוֹן֙Behold the LordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֔וֹתof hostsNoun
5586 [e]mə-sā-‘êp̄מְסָעֵ֥ףshall lopVerb
6288 [e]pu-rāhפֻּארָ֖הthe boughNoun
4637 [e]bə-ma-‘ă-rā-ṣāh;בְּמַעֲרָצָ֑הwith a terribleNoun
7311 [e]wə-rā-mêוְרָמֵ֤יand the high onesVerb
6967 [e]haq-qō-w-māhהַקּוֹמָה֙of statureNoun
1438 [e]gə-ḏū-‘îm,גְּדוּעִ֔ים[shall be] cut downVerb
1364 [e]wə-hag-gə-ḇō-hîmוְהַגְּבֹהִ֖יםand the haughtyAdj
8213 [e]yiš-pā-lū.יִשְׁפָּֽלוּ׃shall be humbledVerb
Hebrew Texts
ישעה 10:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּ֤ה הָאָדֹון֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות מְסָעֵ֥ף פֻּארָ֖ה בְּמַעֲרָצָ֑ה וְרָמֵ֤י הַקֹּומָה֙ גְּדוּעִ֔ים וְהַגְּבֹהִ֖ים יִשְׁפָּֽלוּ׃

ישעה 10:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים ישפלו׃

Links
Isaiah 10:33Isaiah 10:33 Text AnalysisIsaiah 10:33 InterlinearIsaiah 10:33 MultilingualIsaiah 10:33 TSKIsaiah 10:33 Cross ReferencesIsaiah 10:33 Bible HubIsaiah 10:33 Biblia ParalelaIsaiah 10:33 Chinese BibleIsaiah 10:33 French BibleIsaiah 10:33 German Bible

Bible Hub
Isaiah 10:32
Top of Page
Top of Page