Isaiah 51:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5375 [e]śə-’ūשְׂאוּ֩Lift upVerb
8064 [e]laš-šā-ma-yimלַשָּׁמַ֨יִםto the skyNoun
5869 [e]‘ê-nê-ḵemעֵֽינֵיכֶ֜םyour eyesNoun
5027 [e]wə-hab-bî-ṭūוְֽהַבִּ֧יטוּand lookVerb
413 [e]’el-אֶל־onPrep
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֣רֶץthe earthNoun
8478 [e]mit-ta-ḥaṯ,מִתַּ֗חַתbeneathNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
8064 [e]šā-ma-yimשָׁמַ֜יִםthe heavensNoun
6227 [e]ke-‘ā-šānכֶּעָשָׁ֤ןlike smokeNoun
4414 [e]nim-lā-ḥūנִמְלָ֙חוּ֙shall vanish awayVerb
776 [e]wə-hā-’ā-reṣוְהָאָ֙רֶץ֙and the earthNoun
899 [e]kab-be-ḡeḏכַּבֶּ֣גֶדlike a garmentNoun
1086 [e]tiḇ-leh,תִּבְלֶ֔הshall become oldVerb
3427 [e]wə-yō-šə-ḇe-hāוְיֹשְׁבֶ֖יהָand they who dwellVerb
3644 [e]kə-mōw-כְּמוֹ־in likeAdv
3651 [e]ḵênכֵ֣ן.. .. ..Adj
4191 [e]yə-mū-ṯūn;יְמוּת֑וּןtherein shall dieVerb
3444 [e]wî-šū-‘ā-ṯîוִישֽׁוּעָתִי֙but my salvationNoun
5769 [e]lə-‘ō-w-lāmלְעוֹלָ֣םforeverNoun
1961 [e]tih-yeh,תִּֽהְיֶ֔הshall beVerb
6666 [e]wə-ṣiḏ-qā-ṯîוְצִדְקָתִ֖יand my righteousnessNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
2865 [e]ṯê-ḥāṯ.תֵחָֽת׃do be abolishedVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 51:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׂאוּ֩ לַשָּׁמַ֨יִם עֵֽינֵיכֶ֜ם וְֽהַבִּ֧יטוּ אֶל־הָאָ֣רֶץ מִתַּ֗חַת כִּֽי־שָׁמַ֜יִם כֶּעָשָׁ֤ן נִמְלָ֙חוּ֙ וְהָאָ֙רֶץ֙ כַּבֶּ֣גֶד תִּבְלֶ֔ה וְיֹשְׁבֶ֖יהָ כְּמֹו־כֵ֣ן יְמוּת֑וּן וִישֽׁוּעָתִי֙ לְעֹולָ֣ם תִּֽהְיֶ֔ה וְצִדְקָתִ֖י לֹ֥א תֵחָֽת׃ ס

ישעה 51:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שאו לשמים עיניכם והביטו אל־הארץ מתחת כי־שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה וישביה כמו־כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת׃ ס

Links
Isaiah 51:6Isaiah 51:6 Text AnalysisIsaiah 51:6 InterlinearIsaiah 51:6 MultilingualIsaiah 51:6 TSKIsaiah 51:6 Cross ReferencesIsaiah 51:6 Bible HubIsaiah 51:6 Biblia ParalelaIsaiah 51:6 Chinese BibleIsaiah 51:6 French BibleIsaiah 51:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 51:5
Top of Page
Top of Page