Isaiah 58:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]qə-rāקְרָ֤אCryVerb
1627 [e]ḇə-ḡā-rō-wnבְגָרוֹן֙aloudNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
2820 [e]taḥ-śōḵ,תַּחְשֹׂ֔ךְdo spareVerb
7782 [e]kaš-šō-w-p̄ārכַּשּׁוֹפָ֖רlike a trumpetNoun
7311 [e]hā-rêmהָרֵ֣םlift upVerb
6963 [e]qō-w-le-ḵā;קוֹלֶ֑ךָyour voiceNoun
5046 [e]wə-hag-gêḏוְהַגֵּ֤דand showVerb
5971 [e]lə-‘am-mîלְעַמִּי֙to My peopleNoun
6588 [e]piš-‘ām,פִּשְׁעָ֔םtheir transgressionNoun
1004 [e]ū-lə-ḇêṯוּלְבֵ֥יתand the houseNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇיַעֲקֹ֖בof JacobNoun
2403 [e]ḥaṭ-ṭō-ṯām.חַטֹּאתָֽם׃their sinsNoun
Hebrew Texts
ישעה 58:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קְרָ֤א בְגָרֹון֙ אַל־תַּחְשֹׂ֔ךְ כַּשֹּׁופָ֖ר הָרֵ֣ם קֹולֶ֑ךָ וְהַגֵּ֤ד לְעַמִּי֙ פִּשְׁעָ֔ם וּלְבֵ֥ית יַעֲקֹ֖ב חַטֹּאתָֽם׃

ישעה 58:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קרא בגרון אל־תחשך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם׃

Links
Isaiah 58:1Isaiah 58:1 Text AnalysisIsaiah 58:1 InterlinearIsaiah 58:1 MultilingualIsaiah 58:1 TSKIsaiah 58:1 Cross ReferencesIsaiah 58:1 Bible HubIsaiah 58:1 Biblia ParalelaIsaiah 58:1 Chinese BibleIsaiah 58:1 French BibleIsaiah 58:1 German Bible

Bible Hub
Isaiah 57:21
Top of Page
Top of Page