Jeremiah 2:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6501 [e]pe-rehפֶּ֣רֶה ׀A wild donkeyNoun
3928 [e]lim-muḏלִמֻּ֣דusedAdj
4057 [e]miḏ-bār,מִדְבָּ֗רto the wildernessNoun
185 [e]bə-’aw-waṯבְּאַוַּ֤תin her passionNoun
  [na-p̄ō-šōw[נַפשֹׁו -  
  ḵ]כ] -  
5315 [e](nap̄-šāh(נַפְשָׁהּ֙at her pleasureNoun
  q)ק) -  
7602 [e]šā-’ă-p̄āhשָׁאֲפָ֣ה[that] snuffs upVerb
7307 [e]rū-aḥ,ר֔וּחַthe windNoun
8385 [e]ta-’ă-nā-ṯāhתַּאֲנָתָ֖הּin her occasionNoun
4310 [e]מִ֣יwhoPro
7725 [e]yə-šî-ḇen-nāh;יְשִׁיבֶ֑נָּהcan turn her awayVerb
3605 [e]kāl-כָּל־AllNoun
1245 [e]mə-ḇaq-še-hāמְבַקְשֶׁ֙יהָ֙they who seekVerb
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3286 [e]yî-‘ā-p̄ū,יִיעָ֔פוּdo wearyVerb
2320 [e]bə-ḥā-ḏə-šāhבְּחָדְשָׁ֖הּIn her monthNoun
4672 [e]yim-ṣā-’ū-nə-hā.יִמְצָאֽוּנְהָ׃they shall findVerb
Hebrew Texts
ירמיה 2:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פֶּ֣רֶה ׀ לִמֻּ֣ד מִדְבָּ֗ר בְּאַוַּ֤ת [נַפשֹׁו כ] (נַפְשָׁהּ֙ ק) שָׁאֲפָ֣ה ר֔וּחַ תַּאֲנָתָ֖הּ מִ֣י יְשִׁיבֶ֑נָּה כָּל־מְבַקְשֶׁ֙יהָ֙ לֹ֣א יִיעָ֔פוּ בְּחָדְשָׁ֖הּ יִמְצָאֽוּנְהָ׃

ירמיה 2:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פרה ׀ למד מדבר באות [נפשו כ] (נפשה ק) שאפה רוח תאנתה מי ישיבנה כל־מבקשיה לא ייעפו בחדשה ימצאונה׃

Links
Jeremiah 2:24Jeremiah 2:24 Text AnalysisJeremiah 2:24 InterlinearJeremiah 2:24 MultilingualJeremiah 2:24 TSKJeremiah 2:24 Cross ReferencesJeremiah 2:24 Bible HubJeremiah 2:24 Biblia ParalelaJeremiah 2:24 Chinese BibleJeremiah 2:24 French BibleJeremiah 2:24 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 2:23
Top of Page
Top of Page