Jeremiah 32:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
1961 [e]hā-yūהָי֨וּhaveVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֜לof IsraelNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the childrenNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הof JudahNoun
389 [e]’aḵאַ֣ךְonlyAdv
6213 [e]‘ō-śîmעֹשִׂ֥יםdoneVerb
7451 [e]hā-ra‘הָרַ֛עevilAdj
5869 [e]bə-‘ê-nayבְּעֵינַ֖יin My sight meNoun
5271 [e]min-nə-‘u-rō-ṯê-hem;מִנְּעֻרֹֽתֵיהֶ֑םfrom their youthNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
389 [e]’aḵאַ֣ךְhave onlyAdv
3707 [e]maḵ-‘i-sîmמַכְעִסִ֥יםhave only provoked me to angerVerb
854 [e]’ō-ṯîאֹתִ֛יbyPrep
4639 [e]bə-ma-‘ă-śêhבְּמַעֲשֵׂ֥הby the workNoun
3027 [e]yə-ḏê-hemיְדֵיהֶ֖םof their handsNoun
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
ירמיה 32:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־הָי֨וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל וּבְנֵ֣י יְהוּדָ֗ה אַ֣ךְ עֹשִׂ֥ים הָרַ֛ע בְּעֵינַ֖י מִנְּעֻרֹֽתֵיהֶ֑ם כִּ֣י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֗ל אַ֣ךְ מַכְעִסִ֥ים אֹתִ֛י בְּמַעֲשֵׂ֥ה יְדֵיהֶ֖ם נְאֻם־יְהוָֽה׃

ירמיה 32:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־היו בני־ישראל ובני יהודה אך עשים הרע בעיני מנערתיהם כי בני־ישראל אך מכעסים אתי במעשה ידיהם נאם־יהוה׃

Links
Jeremiah 32:30Jeremiah 32:30 Text AnalysisJeremiah 32:30 InterlinearJeremiah 32:30 MultilingualJeremiah 32:30 TSKJeremiah 32:30 Cross ReferencesJeremiah 32:30 Bible HubJeremiah 32:30 Biblia ParalelaJeremiah 32:30 Chinese BibleJeremiah 32:30 French BibleJeremiah 32:30 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 32:29
Top of Page
Top of Page