Jeremiah 4:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4135 [e]him-mō-lūהִמֹּ֣לוּCircumciseVerb
3068 [e]Yah-wehלַיהֹוָ֗הyourselves to the LORDNoun
5493 [e]wə-hā-si-rūוְהָסִ֙רוּ֙and take awayVerb
6190 [e]‘ā-rə-lō-wṯעָרְל֣וֹתthe foreskinsNoun
3824 [e]lə-ḇaḇ-ḵem,לְבַבְכֶ֔םof your heart youNoun
376 [e]’îšאִ֥ישׁmenNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
3427 [e]wə-yō-šə-ḇêוְיֹשְׁבֵ֣יand inhabitantsVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim;יְרוּשָׁלִָ֑םof JerusalemNoun
6435 [e]pen-פֶּן־lestConj
3318 [e]tê-ṣêתֵּצֵ֨אcome forthVerb
784 [e]ḵā-’êšכָאֵ֜שׁlike fireNoun
2534 [e]ḥă-mā-ṯî,חֲמָתִ֗יmy furyNoun
1197 [e]ū-ḇā-‘ă-rāhוּבָעֲרָה֙that burnVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןnonePrt
3518 [e]mə-ḵab-beh,מְכַבֶּ֔הto quench [it]Verb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֖יbecauseNoun
7455 [e]rō-a‘רֹ֥עַof the evilNoun
4611 [e]ma-‘al-lê-ḵem.מַעַלְלֵיכֶֽם׃of your deedsNoun
Hebrew Texts
ירמיה 4:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִמֹּ֣לוּ לַיהֹוָ֗ה וְהָסִ֙רוּ֙ עָרְלֹ֣ות לְבַבְכֶ֔ם אִ֥ישׁ יְהוּדָ֖ה וְיֹשְׁבֵ֣י יְרוּשָׁלִָ֑ם פֶּן־תֵּצֵ֨א כָאֵ֜שׁ חֲמָתִ֗י וּבָעֲרָה֙ וְאֵ֣ין מְכַבֶּ֔ה מִפְּנֵ֖י רֹ֥עַ מַעַלְלֵיכֶֽם׃

ירמיה 4:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
המלו ליהוה והסרו ערלות לבבכם איש יהודה וישבי ירושלם פן־תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רע מעלליכם׃

Links
Jeremiah 4:4Jeremiah 4:4 Text AnalysisJeremiah 4:4 InterlinearJeremiah 4:4 MultilingualJeremiah 4:4 TSKJeremiah 4:4 Cross ReferencesJeremiah 4:4 Bible HubJeremiah 4:4 Biblia ParalelaJeremiah 4:4 Chinese BibleJeremiah 4:4 French BibleJeremiah 4:4 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 4:3
Top of Page
Top of Page