Jeremiah 50:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יForConj
5927 [e]‘ā-lāhעָלָה֩there comes upVerb
5921 [e]‘ā-le-hāעָלֶ֨יהָagainstPrep
1471 [e]gō-wגּ֜וֹיa nationNoun
6828 [e]miṣ-ṣā-p̄ō-wn,מִצָּפ֗וֹןout of the north herNoun
1931 [e]hū-הֽוּא־thatPro
7896 [e]yā-šîṯיָשִׁ֤יתshall makeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־herAcc
776 [e]’ar-ṣāhאַרְצָהּ֙landNoun
8047 [e]lə-šam-māh,לְשַׁמָּ֔הdesolateNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and noneAdv
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֥הshallVerb
3427 [e]yō-wō-šêḇיוֹשֵׁ֖בdwellVerb
  bāh;בָּ֑הּinPrep
120 [e]mê-’ā-ḏāmמֵאָדָ֥םboth manNoun
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־andPrep
929 [e]bə-hê-māhבְּהֵמָ֖הbeastNoun
5110 [e]nā-ḏūנָ֥דוּthey shall removeVerb
1980 [e]hā-lā-ḵū.הָלָֽכוּ׃they shall departVerb
Hebrew Texts
ירמיה 50:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י עָלָה֩ עָלֶ֨יהָ גֹּ֜וי מִצָּפֹ֗ון הֽוּא־יָשִׁ֤ית אֶת־אַרְצָהּ֙ לְשַׁמָּ֔ה וְלֹֽא־יִהְיֶ֥ה יֹושֵׁ֖ב בָּ֑הּ מֵאָדָ֥ם וְעַד־בְּהֵמָ֖ה נָ֥דוּ הָלָֽכוּ׃

ירמיה 50:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי עלה עליה גוי מצפון הוא־ישית את־ארצה לשמה ולא־יהיה יושב בה מאדם ועד־בהמה נדו הלכו׃

Links
Jeremiah 50:3Jeremiah 50:3 Text AnalysisJeremiah 50:3 InterlinearJeremiah 50:3 MultilingualJeremiah 50:3 TSKJeremiah 50:3 Cross ReferencesJeremiah 50:3 Bible HubJeremiah 50:3 Biblia ParalelaJeremiah 50:3 Chinese BibleJeremiah 50:3 French BibleJeremiah 50:3 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 50:2
Top of Page
Top of Page