Jeremiah 9:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1696 [e]dab-bêr,דַּבֵּ֗רSpeakVerb
3541 [e]kōhכֹּ֚הThusAdv
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saysNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
5307 [e]wə-nā-p̄ə-lāhוְנָֽפְלָה֙and shall fallVerb
5038 [e]niḇ-laṯנִבְלַ֣תEven the carcassesNoun
120 [e]hā-’ā-ḏām,הָֽאָדָ֔םof menNoun
1828 [e]kə-ḏō-menכְּדֹ֖מֶןas dungNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֣יthe openNoun
7704 [e]haś-śā-ḏeh;הַשָּׂדֶ֑הfieldNoun
5995 [e]ū-ḵə-‘ā-mîrוּכְעָמִ֛ירand as the handfulNoun
310 [e]mê-’a-ḥă-rêמֵאַחֲרֵ֥יafterAdv
7114 [e]haq-qō-ṣêrהַקֹּצֵ֖רthe harvest manVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand nonePrt
622 [e]mə-’as-sêp̄.מְאַסֵּֽף׃shall gatherVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 9:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
דַּבֵּ֗ר כֹּ֚ה נְאֻם־יְהוָ֔ה וְנָֽפְלָה֙ נִבְלַ֣ת הָֽאָדָ֔ם כְּדֹ֖מֶן עַל־פְּנֵ֣י הַשָּׂדֶ֑ה וּכְעָמִ֛יר מֵאַחֲרֵ֥י הַקֹּצֵ֖ר וְאֵ֥ין מְאַסֵּֽף׃ ס

ירמיה 9:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
דבר כה נאם־יהוה ונפלה נבלת האדם כדמן על־פני השדה וכעמיר מאחרי הקצר ואין מאסף׃ ס

Links
Jeremiah 9:22Jeremiah 9:22 Text AnalysisJeremiah 9:22 InterlinearJeremiah 9:22 MultilingualJeremiah 9:22 TSKJeremiah 9:22 Cross ReferencesJeremiah 9:22 Bible HubJeremiah 9:22 Biblia ParalelaJeremiah 9:22 Chinese BibleJeremiah 9:22 French BibleJeremiah 9:22 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 9:21
Top of Page
Top of Page