Judges 21:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-lə-ḥū-וַיִּשְׁלְחוּ־and sentVerb
8033 [e]šāmשָׁ֣םhereAdv
5712 [e]hā-‘ê-ḏāh,הָעֵדָ֗הthe congregationNoun
8147 [e]šə-nêm-שְׁנֵים־twoNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֥רand tenNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֛לֶףthousandNoun
376 [e]’îšאִ֖ישׁmenNoun
1121 [e]mib-bə-nêמִבְּנֵ֣יwarriorsNoun
2428 [e]he-ḥā-yil;הֶחָ֑יִלof the valiantNoun
6680 [e]way-ṣaw-wūוַיְצַוּ֨וּand commandedVerb
853 [e]’ō-w-ṯāmאוֹתָ֜םthemAcc
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
1980 [e]lə-ḵūלְ֠כוּGoVerb
5221 [e]wə-hik-kî-ṯemוְהִכִּיתֶ֞םand strikeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3427 [e]yō-wō-šə-ḇêיוֹשְׁבֵ֨יthe inhabitantsVerb
3003 [e]yā-ḇêšיָבֵ֤שׁof Jabesh-gileadNoun
1568 [e]gil-‘āḏגִּלְעָד֙GileadNoun
6310 [e]lə-p̄î-לְפִי־with the edgeNoun
2719 [e]ḥe-reḇ,חֶ֔רֶבof the swordNoun
802 [e]wə-han-nā-šîmוְהַנָּשִׁ֖יםand with the womenNoun
2945 [e]wə-haṭ-ṭāp̄.וְהַטָּֽף׃and the childrenNoun
Hebrew Texts
שופטים 21:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלְחוּ־שָׁ֣ם הָעֵדָ֗ה שְׁנֵים־עָשָׂ֥ר אֶ֛לֶף אִ֖ישׁ מִבְּנֵ֣י הֶחָ֑יִל וַיְצַוּ֨וּ אֹותָ֜ם לֵאמֹ֗ר לְ֠כוּ וְהִכִּיתֶ֞ם אֶת־יֹושְׁבֵ֨י יָבֵ֤שׁ גִּלְעָד֙ לְפִי־חֶ֔רֶב וְהַנָּשִׁ֖ים וְהַטָּֽף׃

שופטים 21:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלחו־שם העדה שנים־עשר אלף איש מבני החיל ויצוו אותם לאמר לכו והכיתם את־יושבי יבש גלעד לפי־חרב והנשים והטף׃

Links
Judges 21:10Judges 21:10 Text AnalysisJudges 21:10 InterlinearJudges 21:10 MultilingualJudges 21:10 TSKJudges 21:10 Cross ReferencesJudges 21:10 Bible HubJudges 21:10 Biblia ParalelaJudges 21:10 Chinese BibleJudges 21:10 French BibleJudges 21:10 German Bible

Bible Hub
Judges 21:9
Top of Page
Top of Page