Leviticus 22:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1696 [e]dab-bêrדַּבֵּ֨רSpeakVerb
413 [e]’el-אֶֽל־untoPrep
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹ֜ןAaronNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
1121 [e]bā-nāw,בָּנָ֗יוhis sonsNoun
5144 [e]wə-yin-nā-zə-rūוְיִנָּֽזְרוּ֙that they abstainVerb
6944 [e]miq-qā-ḏə-šêמִקָּדְשֵׁ֣יfrom the holy giftsNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־of the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אthat notAdv
2490 [e]yə-ḥal-lə-lūיְחַלְּל֖וּdo they profaneVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8034 [e]šêmשֵׁ֣םmy nameNoun
6944 [e]qāḏ-šîקָדְשִׁ֑יholyNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
1992 [e]hêmהֵ֧םtheyPro
6942 [e]maq-di-šîmמַקְדִּשִׁ֛יםdedicateVerb
  לִ֖יto mePrep
589 [e]’ă-nîאֲנִ֥יI [am]Pro
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
ויקרא 22:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
דַּבֵּ֨ר אֶֽל־אַהֲרֹ֜ן וְאֶל־בָּנָ֗יו וְיִנָּֽזְרוּ֙ מִקָּדְשֵׁ֣י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֔ל וְלֹ֥א יְחַלְּל֖וּ אֶת־שֵׁ֣ם קָדְשִׁ֑י אֲשֶׁ֨ר הֵ֧ם מַקְדִּשִׁ֛ים לִ֖י אֲנִ֥י יְהוָֽה׃

ויקרא 22:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
דבר אל־אהרן ואל־בניו וינזרו מקדשי בני־ישראל ולא יחללו את־שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני יהוה׃

Links
Leviticus 22:2Leviticus 22:2 Text AnalysisLeviticus 22:2 InterlinearLeviticus 22:2 MultilingualLeviticus 22:2 TSKLeviticus 22:2 Cross ReferencesLeviticus 22:2 Bible HubLeviticus 22:2 Biblia ParalelaLeviticus 22:2 Chinese BibleLeviticus 22:2 French BibleLeviticus 22:2 German Bible

Bible Hub
Leviticus 22:1
Top of Page
Top of Page