Nahum 3:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3568 [e]kūšכּ֥וּשׁEthiopia [were]Noun
6109 [e]‘ā-ṣə-māhעָצְמָ֛הher strengthNoun
4714 [e]ū-miṣ-ra-yimוּמִצְרַ֖יִםand EgyptNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןoutsidePrt
7097 [e]qê-ṣeh;קֵ֑צֶהlimitsNoun
6316 [e]pūṭפּ֣וּטPutNoun
3864 [e]wə-lū-ḇîm,וְלוּבִ֔יםand LubimNoun
1961 [e]hā-yūהָי֖וּwereVerb
5833 [e]bə-‘ez-rā-ṯêḵ.בְּעֶזְרָתֵֽךְ׃your helpersNoun
Hebrew Texts
נחום 3:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כּ֥וּשׁ עָצְמָ֛ה וּמִצְרַ֖יִם וְאֵ֣ין קֵ֑צֶה פּ֣וּט וְלוּבִ֔ים הָי֖וּ בְּעֶזְרָתֵֽךְ׃

נחום 3:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך׃

Links
Nahum 3:9Nahum 3:9 Text AnalysisNahum 3:9 InterlinearNahum 3:9 MultilingualNahum 3:9 TSKNahum 3:9 Cross ReferencesNahum 3:9 Bible HubNahum 3:9 Biblia ParalelaNahum 3:9 Chinese BibleNahum 3:9 French BibleNahum 3:9 German Bible

Bible Hub
Nahum 3:8
Top of Page
Top of Page