Numbers 9:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6310 [e]ū-lə-p̄îוּלְפִ֞יwhenNoun
5927 [e]hê-‘ā-lōṯהֵעָלֹ֤תwas taken upVerb
6051 [e]he-‘ā-nānהֶֽעָנָן֙the cloudNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֣לfrom overPrep
168 [e]hā-’ō-hel,הָאֹ֔הֶלthe tentNoun
310 [e]wə-’a-ḥă-rê-וְאַ֣חֲרֵי־then afterAdv
3651 [e]ḵên,כֵ֔ןthatAdj
5265 [e]yis-‘ūיִסְע֖וּjourneyedVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
4725 [e]ū-ḇim-qō-wm,וּבִמְק֗וֹםand in the placeNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רwherePrt
7931 [e]yiš-kān-יִשְׁכָּן־stayedVerb
8033 [e]šāmשָׁם֙thereAdv
6051 [e]he-‘ā-nān,הֶֽעָנָ֔ןthe cloudNoun
8033 [e]šāmשָׁ֥םthereAdv
2583 [e]ya-ḥă-nūיַחֲנ֖וּpitched their tentsVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
במדבר 9:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְפִ֞י הֵעָלֹ֤ת הֶֽעָנָן֙ מֵעַ֣ל הָאֹ֔הֶל וְאַ֣חֲרֵי־כֵ֔ן יִסְע֖וּ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וּבִמְקֹ֗ום אֲשֶׁ֤ר יִשְׁכָּן־שָׁם֙ הֶֽעָנָ֔ן שָׁ֥ם יַחֲנ֖וּ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

במדבר 9:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולפי העלת הענן מעל האהל ואחרי־כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן־שם הענן שם יחנו בני ישראל׃

Links
Numbers 9:17Numbers 9:17 Text AnalysisNumbers 9:17 InterlinearNumbers 9:17 MultilingualNumbers 9:17 TSKNumbers 9:17 Cross ReferencesNumbers 9:17 Bible HubNumbers 9:17 Biblia ParalelaNumbers 9:17 Chinese BibleNumbers 9:17 French BibleNumbers 9:17 German Bible

Bible Hub
Numbers 9:16
Top of Page
Top of Page