Ruth 1:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֤אמֶרAnd saidVerb
7327 [e]rūṯרוּת֙Ruth meNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
6293 [e]tip̄-gə-‘î-תִּפְגְּעִי־do EntreatVerb
  ḇî,בִ֔יinPrep
5800 [e]lə-‘ā-zə-ḇêḵלְעָזְבֵ֖ךְto leaveVerb
7725 [e]lā-šūḇלָשׁ֣וּבto returnVerb
310 [e]mê-’a-ḥă-rā-yiḵ;מֵאַחֲרָ֑יִךְfrom followingAdv
3588 [e]כִּ֠יforConj
413 [e]’el-אֶל־wherePrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨ר.. .. ..Prt
1980 [e]tê-lə-ḵîתֵּלְכִ֜יyou goVerb
1980 [e]’ê-lêḵ,אֵלֵ֗ךְI will goVerb
834 [e]ū-ḇa-’ă-šerוּבַאֲשֶׁ֤רand wherePrt
3885 [e]tā-lî-nîתָּלִ֙ינִי֙you lodgeVerb
3885 [e]’ā-lîn,אָלִ֔יןI will lodgeVerb
5971 [e]‘am-mêḵעַמֵּ֣ךְyour peopleNoun
5971 [e]‘am-mî,עַמִּ֔י[shall be] my peopleNoun
430 [e]wê-lō-ha-yiḵוֵאלֹהַ֖יִךְand your GodNoun
430 [e]’ĕ-lō-hāy.אֱלֹהָֽי׃my GodNoun
Hebrew Texts
רות 1:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּ֤אמֶר רוּת֙ אַל־תִּפְגְּעִי־בִ֔י לְעָזְבֵ֖ךְ לָשׁ֣וּב מֵאַחֲרָ֑יִךְ כִּ֠י אֶל־אֲשֶׁ֨ר תֵּלְכִ֜י אֵלֵ֗ךְ וּבַאֲשֶׁ֤ר תָּלִ֙ינִי֙ אָלִ֔ין עַמֵּ֣ךְ עַמִּ֔י וֵאלֹהַ֖יִךְ אֱלֹהָֽי׃

רות 1:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמר רות אל־תפגעי־בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל־אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי׃

Links
Ruth 1:16Ruth 1:16 Text AnalysisRuth 1:16 InterlinearRuth 1:16 MultilingualRuth 1:16 TSKRuth 1:16 Cross ReferencesRuth 1:16 Bible HubRuth 1:16 Biblia ParalelaRuth 1:16 Chinese BibleRuth 1:16 French BibleRuth 1:16 German Bible

Bible Hub
Ruth 1:15
Top of Page
Top of Page