Zephaniah 3:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7611 [e]šə-’ê-rîṯשְׁאֵרִ֨יתThe remnantNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֜לof IsraelNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
6213 [e]ya-‘ă-śūיַעֲשׂ֤וּdo doVerb
5766 [e]‘aw-lāhעַוְלָה֙iniquityNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־norAdv
1696 [e]yə-ḏab-bə-rūיְדַבְּר֣וּspeakVerb
3577 [e]ḵā-zāḇ,כָזָ֔בliesNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־neitherAdv
4672 [e]yim-mā-ṣêיִמָּצֵ֥אbe foundVerb
6310 [e]bə-p̄î-hemבְּפִיהֶ֖םin their mouthsNoun
3956 [e]lə-šō-wnלְשׁ֣וֹןtongueNoun
8649 [e]tar-mîṯ;תַּרְמִ֑יתshall a deceitfulNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
1992 [e]hêm-māhהֵ֛מָּהtheyPro
7462 [e]yir-‘ūיִרְע֥וּshall feedVerb
7257 [e]wə-rā-ḇə-ṣūוְרָבְצ֖וּand lie downVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand nonePrt
2729 [e]ma-ḥă-rîḏ.מַחֲרִֽיד׃to make them trembleVerb
  sס -  
Hebrew Texts
צפניה 3:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׁאֵרִ֨ית יִשְׂרָאֵ֜ל לֹֽא־יַעֲשׂ֤וּ עַוְלָה֙ וְלֹא־יְדַבְּר֣וּ כָזָ֔ב וְלֹֽא־יִמָּצֵ֥א בְּפִיהֶ֖ם לְשֹׁ֣ון תַּרְמִ֑ית כִּֽי־הֵ֛מָּה יִרְע֥וּ וְרָבְצ֖וּ וְאֵ֥ין מַחֲרִֽיד׃ ס

צפניה 3:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שארית ישראל לא־יעשו עולה ולא־ידברו כזב ולא־ימצא בפיהם לשון תרמית כי־המה ירעו ורבצו ואין מחריד׃ ס

Links
Zephaniah 3:13Zephaniah 3:13 Text AnalysisZephaniah 3:13 InterlinearZephaniah 3:13 MultilingualZephaniah 3:13 TSKZephaniah 3:13 Cross ReferencesZephaniah 3:13 Bible HubZephaniah 3:13 Biblia ParalelaZephaniah 3:13 Chinese BibleZephaniah 3:13 French BibleZephaniah 3:13 German Bible

Bible Hub
Zephaniah 3:12
Top of Page
Top of Page