1 Samuel 9:2
     2
wə·lōw-   2
וְלוֹ־   2
And   2
    2
1961 [e]
hā·yāh
הָיָ֨ה
he had
Verb
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇên
בֵ֜ן
a son
Noun
8034 [e]
ū·šə·mōw
וּשְׁמ֤וֹ
and whose name [was]
Noun
  
 

 
 
 7586 [e]
šā·’ūl
שָׁאוּל֙
Saul
Noun
  
 

 
 
 970 [e]
bā·ḥūr
בָּח֣וּר
a choice young man
Noun
  
 

 
 
 2896 [e]
wā·ṭō·wḇ,
וָט֔וֹב
and a goodly
Adj
369 [e]
wə·’ên
וְאֵ֥ין
and not
Prt
376 [e]
’îš
אִ֛ישׁ
person
Noun
1121 [e]
mib·bə·nê
מִבְּנֵ֥י
[there was] among the children
Noun
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
a of Israel
Noun
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֣וֹב
goodlier
Adj
4480 [e]
mim·men·nū;
מִמֶּ֑נּוּ
among the children
Prep
7926 [e]
miš·šiḵ·mōw
מִשִּׁכְמ֣וֹ
from his shoulders
Noun
4605 [e]
wā·ma‘·lāh,
וָמַ֔עְלָה
and upward
Subst
1364 [e]
gā·ḇō·ah
גָּבֹ֖הַּ
[he was] higher
Adj
3605 [e]
mik·kāl
מִכָּל־
than any
Noun
  
 
.
 
 
 5971 [e]
hā·‘ām.
הָעָֽם׃
of the people
Noun
Links
1 Samuel 9:21 Samuel 9:2 Text Analysis1 Samuel 9:2 Interlinear1 Samuel 9:2 Multilingual1 Samuel 9:2 TSK1 Samuel 9:2 Cross References1 Samuel 9:2 Bible Hub1 Samuel 9:2 Biblia Paralela1 Samuel 9:2 Chinese Bible1 Samuel 9:2 French Bible1 Samuel 9:2 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 9:1
Top of Page
Top of Page