1 Kings 8:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6437 [e]ū-p̄ā-nî-ṯāוּפָנִ֜יתָand Yet have you respectVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
8605 [e]tə-p̄il-laṯתְּפִלַּ֧תthe prayerNoun
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֛of your servantNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
8467 [e]tə-ḥin-nā-ṯōwתְּחִנָּת֖וֹhis supplicationNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הO LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hāy;אֱלֹהָ֑יmy GodNoun
8085 [e]liš-mō-a‘לִשְׁמֹ֤עַto listenVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
7440 [e]hā-rin-nāhהָֽרִנָּה֙the cryNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
8605 [e]hat-tə-p̄il-lāh,הַתְּפִלָּ֔הthe prayerNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֧רthatPrt
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֛Your servantNoun
6419 [e]miṯ-pal-lêlמִתְפַּלֵּ֥לpraysVerb
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵāלְפָנֶ֖יךָbefore youNoun
3117 [e]hay-yō-wm.הַיּֽוֹם׃todayNoun
Hebrew Texts
מלכים א 8:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפָנִ֜יתָ אֶל־תְּפִלַּ֧ת עַבְדְּךָ֛ וְאֶל־תְּחִנָּתֹ֖ו יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֑י לִשְׁמֹ֤עַ אֶל־הָֽרִנָּה֙ וְאֶל־הַתְּפִלָּ֔ה אֲשֶׁ֧ר עַבְדְּךָ֛ מִתְפַּלֵּ֥ל לְפָנֶ֖יךָ הַיֹּֽום׃

מלכים א 8:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופנית אל־תפלת עבדך ואל־תחנתו יהוה אלהי לשמע אל־הרנה ואל־התפלה אשר עבדך מתפלל לפניך היום׃

Links
1 Kings 8:281 Kings 8:28 Text Analysis1 Kings 8:28 Interlinear1 Kings 8:28 Multilingual1 Kings 8:28 TSK1 Kings 8:28 Cross References1 Kings 8:28 Bible Hub1 Kings 8:28 Biblia Paralela1 Kings 8:28 Chinese Bible1 Kings 8:28 French Bible1 Kings 8:28 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:27
Top of Page
Top of Page