2 Chronicles 28:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7617 [e]way-yiš-būוַיִּשְׁבּוּ֩And carried away captiveVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֨לof IsraelNoun
251 [e]mê-’ă-ḥê-hemמֵֽאֲחֵיהֶ֜םof their brothersNoun
3967 [e]mā-ṯa-yimמָאתַ֣יִםtwo hundredNoun
505 [e]’e-lep̄,אֶ֗לֶףthousandNoun
802 [e]nā-šîmנָשִׁים֙womenNoun
1121 [e]bā-nîmבָּנִ֣יםsonsNoun
1323 [e]ū-ḇā-nō-wṯ,וּבָנ֔וֹתand daughersNoun
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־and took also awayAdv
7998 [e]šā-lālשָׁלָ֥לspoilNoun
7227 [e]rāḇרָ֖בmuchAdj
962 [e]bā-zə-zūבָּזְז֣וּtook also awayVerb
1992 [e]mê-hem;מֵהֶ֑םthem themPro
935 [e]way-yā-ḇî-’ūוַיָּבִ֥יאוּand broughtVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7998 [e]haš-šā-lālהַשָּׁלָ֖לthe spoilNoun
8111 [e]lə-šō-mə-rō-wn.לְשֹׁמְרֽוֹן׃to SamariaNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 28:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁבּוּ֩ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֨ל מֵֽאֲחֵיהֶ֜ם מָאתַ֣יִם אֶ֗לֶף נָשִׁים֙ בָּנִ֣ים וּבָנֹ֔ות וְגַם־שָׁלָ֥ל רָ֖ב בָּזְז֣וּ מֵהֶ֑ם וַיָּבִ֥יאוּ אֶת־הַשָּׁלָ֖ל לְשֹׁמְרֹֽון׃ ס

דברי הימים ב 28:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבו בני־ישראל מאחיהם מאתים אלף נשים בנים ובנות וגם־שלל רב בזזו מהם ויביאו את־השלל לשמרון׃ ס

Links
2 Chronicles 28:82 Chronicles 28:8 Text Analysis2 Chronicles 28:8 Interlinear2 Chronicles 28:8 Multilingual2 Chronicles 28:8 TSK2 Chronicles 28:8 Cross References2 Chronicles 28:8 Bible Hub2 Chronicles 28:8 Biblia Paralela2 Chronicles 28:8 Chinese Bible2 Chronicles 28:8 French Bible2 Chronicles 28:8 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 28:7
Top of Page
Top of Page