Daniel 11:41
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]ū-ḇāוּבָא֙and He shall enterVerb
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֣רֶץlandNoun
6643 [e]haṣ-ṣə-ḇî,הַצְּבִ֔יalso into the majesticNoun
7227 [e]wə-rab-bō-wṯוְרַבּ֖וֹתand manyAdj
3782 [e]yik-kā-šê-lū;יִכָּשֵׁ֑לוּ[countries] shall be overthrownVerb
428 [e]wə-’êl-lehוְאֵ֙לֶּה֙but thesePro
4422 [e]yim-mā-lə-ṭūיִמָּלְט֣וּshall escapeVerb
3027 [e]mî-yā-ḏōw,מִיָּד֔וֹout of his handNoun
123 [e]’ĕ-ḏō-wmאֱד֣וֹם[even] EdomNoun
4124 [e]ū-mō-w-’āḇ,וּמוֹאָ֔בand MoabNoun
7225 [e]wə-rê-šîṯוְרֵאשִׁ֖יתand the chiefNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יof the sonsNoun
5983 [e]‘am-mō-wn.עַמּֽוֹן׃of AmmonNoun
Hebrew Texts
דניאל 11:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבָא֙ בְּאֶ֣רֶץ הַצְּבִ֔י וְרַבֹּ֖ות יִכָּשֵׁ֑לוּ וְאֵ֙לֶּה֙ יִמָּלְט֣וּ מִיָּדֹ֔ו אֱדֹ֣ום וּמֹואָ֔ב וְרֵאשִׁ֖ית בְּנֵ֥י עַמֹּֽון׃

דניאל 11:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובא בארץ הצבי ורבות יכשלו ואלה ימלטו מידו אדום ומואב וראשית בני עמון׃

Links
Daniel 11:41Daniel 11:41 Text AnalysisDaniel 11:41 InterlinearDaniel 11:41 MultilingualDaniel 11:41 TSKDaniel 11:41 Cross ReferencesDaniel 11:41 Bible HubDaniel 11:41 Biblia ParalelaDaniel 11:41 Chinese BibleDaniel 11:41 French BibleDaniel 11:41 German Bible

Bible Hub
Daniel 11:40
Top of Page
Top of Page