Deuteronomy 5:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wat-tō-mə-rū,וַתֹּאמְר֗וּAnd you saidVerb
2005 [e]hênהֵ֣ןBeholdAdv
7200 [e]her-’ā-nūהֶרְאָ֜נוּhas showedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nūאֱלֹהֵ֙ינוּ֙our God usNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3519 [e]kə-ḇō-ḏōwכְּבֹד֣וֹhis gloryNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1433 [e]gā-ḏə-lōw,גָּדְל֔וֹhis greatnessNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
6963 [e]qō-lōwקֹל֥וֹhis voiceNoun
8085 [e]šā-ma‘-nūשָׁמַ֖עְנוּwe have heardVerb
8432 [e]mit-tō-wḵמִתּ֣וֹךְfrom the midstNoun
784 [e]hā-’êš;הָאֵ֑שׁof the fireNoun
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֤וֹםdayNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙thisPro
7200 [e]rā-’î-nū,רָאִ֔ינוּwe have seenVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
1696 [e]yə-ḏab-bêrיְדַבֵּ֧רdoes talkVerb
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֛יםthat GodNoun
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
120 [e]hā-’ā-ḏāmהָֽאָדָ֖םmanNoun
2425 [e]wā-ḥāy.וָחָֽי׃and he livesVerb
Hebrew Texts
דברים 5:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּאמְר֗וּ הֵ֣ן הֶרְאָ֜נוּ יְהוָ֤ה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙ אֶת־כְּבֹדֹ֣ו וְאֶת־גָּדְלֹ֔ו וְאֶת־קֹלֹ֥ו שָׁמַ֖עְנוּ מִתֹּ֣וךְ הָאֵ֑שׁ הַיֹּ֤ום הַזֶּה֙ רָאִ֔ינוּ כִּֽי־יְדַבֵּ֧ר אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָֽאָדָ֖ם וָחָֽי׃

דברים 5:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את־כבדו ואת־גדלו ואת־קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי־ידבר אלהים את־האדם וחי׃

Links
Deuteronomy 5:24Deuteronomy 5:24 Text AnalysisDeuteronomy 5:24 InterlinearDeuteronomy 5:24 MultilingualDeuteronomy 5:24 TSKDeuteronomy 5:24 Cross ReferencesDeuteronomy 5:24 Bible HubDeuteronomy 5:24 Biblia ParalelaDeuteronomy 5:24 Chinese BibleDeuteronomy 5:24 French BibleDeuteronomy 5:24 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 5:23
Top of Page
Top of Page